MUDr. Bronislava Novotná, PhD.

Aktualizováno: 18.2.2014,

Členka redakční rady a expertka stránek pro problematiky: 1. Alergie a astma v těhotenství, 2. Sensitivita na nestroidní antirevmatika, 3.Alergie na latex, 4. Obtížně léčitelné astma, 5. Gastroesofageální reflux a respirační onemocnění (GER). Pracoviště: Vedoucí lékař alergologické ambulance interní hepatogastroenterologické kliniky FN Brno.