Celiakie versus alergie na potraviny

Aktualizováno: 8.4.2014, Na dotaz čtenářky odpovídá MUDr. Bronislava Novotná, PhD.

Souhrn:
Na celiakii je citlivé vyšetření protilátek proti transglutamináze. Test na protilátky třídy IgG proti vaječnému ovalbuminu či sóje může mít pozitivní každý zdravý člověk. Ani IgE protilátky proti potravinám neznamenají alergii. Je třeba provádět eliminační a provokační test.

 

DOTAZ: Vyšetření na celiakii

Moje příbuzná (malá neteř) byla vyšetřena a lékař zjistil  protilátky ve třídě IgG proti ovalbuminu a sóje. Na základě těchto vyšetření bylo doporučeno jejich vyloučení z jídelníčku. Jde o alergii ? Může to být celiakie?

 

ODPOVĚĎ:  Celiakie a protilátky proti transglutamináze

Výsledky vyšetření neprokazují celiakii. Diagnóza celiakie může být potvrzena na základě střevní biopsie a do 90% je citlivý test k průkazu protilátek proti  transglutamináze. Protilátky proti ovalbuminu (bílkovina slepičího vejce) a sóje nemají s celiakií nic společného.

Genetické vyšetření a jeho pozitivita na celiakii vypovídá pouze o dispozici k nemoci k nemoci (a bývá až u 30% osob pozitivní, aniž by onemocněli.)

 

ODPOVĚĎ:  Alergie na potraviny – diagnóza

Protilátky ve třídě IgG proti bílkovinám potravin, např. proti uvedenému ovalbuminu z vajec nebo sóje má každý, kdo se s danými potravinami setkal. Neukazuje to na žádnou chorobu a proto ani na alergii.

Alergické protilátky jsou ve třídě IgE. Samotná pozitivita opět neznamená, že jsme na potravinu alergičtí. Pro diagnózu musíme vždy provést tzv. eliminační test, tj. nejméně na 14 dnů potraviny přerušit a pak test provokační, tj. potraviny požít a sledovat klinickou reakci. Testy na potraviny je možné  provést také klasickým vbodovým kožním testem (prick test), velmi často i s čerstvými potravinami

 

Odpovídá  MUDr. Bronislava Novotná, PhD. Alergologická ambulance Interní hepatogastroenterologické kliniky, MU, Fakultní nemocnice Brno -Bohunice