Vzniku alergie brání imunitní tolerance, vyžadující časný kontakt s alergeny

Aktualizováno: 23.4.2014, MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
Alergii lze považovat za poruchu vývoje aktivní imunitní tolerance. Tento dnešní pohled by měl vést k časnému zavádění potravinových alergenů do stravy kojence a nikoli k jejich vyřazování.

Imunitní tolerance

Imunitní tolerance zajišťuje organismu nereagovat na cizorodé bílkoviny, na které reagovat není třeba. Orální munitní tolerance zajišťuje nereagování na potravinové alergeny, např. zamezuje vzniku alergie na mléko. Hypoalergenní mléka by měla sloužit prevenci alergie, a alergických onemocnění jako atopický ekzém a astma.

Aktivní imunitní tolerance

Stejně tak jako reaktivita vůči cizorodým bílkovinám je u člověka nepostradatelná i schopnost na cizí látky nereagovat, obzvláště pak funkce aktivní imunitní tolerance. Podle novějších poznatků je klíčem k prevenci alergie. Na jejím navozování se podílí jeden z druhů bílých krvinek, zvaný regulační T lymfocyty. Významné je, že jejich regulačnímu působení musí předcházet setkání s alergenem ve sliznicích nebo kůži. Vznik alergie potom souvisí s funkčním selháním těchto regulačních lymfocytů, protože jejich úkolem je brzdit procesy směřující ke vzniku alergie. Porucha funkce regulačních lymfocytů je jednou z hlavních příčin alergického zánětu. Jejich funkční selhání může nastat také v důsledku změny aktivity určitých buněk buněk na površích sliznic a kůže. Právě zde dochází k funkčnímu propojení procesů imunitní tolerance s tělními povrchy a tím i s faktory vnějšího prostředí, např. s různými škodlivinami, dráždivými látkami, chemikáliemi, kosmetikou a podobně. Jejich nadměrné působení může vést k jakémukoli alergickému onemocnění.

Tab. 1. alergická onemocnění
  alergické astma
  alergická Rýma a zánět spojivek
  potravinové alergie
  alergická kopřivka
  lékové alergie
  alergie na hmyz
  alergická anafylaxe
  alergický atopický ekzém

Z uvedeného vyplývá zásadní skutečnost, že orální imunitní tolerance se uskutečňuje imunitními procesy, které se mohou navozovat pouze tehdy, pokud se s dotyčnými alergeny imunitní systém setká. Alergii potom lze považovat za poruchu vývoje imunitní tolerance při převaze alergické odpovídavosti. S těmito současnými pohledy na vznik alergie je pokus o prevenci alergických onemocnění vyřazováním potravinových alergenů v útlém kojeneckém věku sotva slučitelný.

Prevence alergie snížením příjmu alergenů kravského mléka nebo oddalováním příkrmu u kojenců dnes nejen neodpovídá koncepci navozování orální imunitní tolerance expozicí, ale ani novějším klinickým studiím. Alergie na mléko jsou tím častější, čím později je mléčná strava zařazena. Ve studii Katze z r. 2010 (1) bylo zjištěno až třicetipětinásobné snížení výskytu alergie na mléko při jeho časném zavedení ve srovnání se zaváděním pozdějším.

Závěr: vyřazování potravin s vysokým obsahem alergenů u kojence nevede k předcházení alergiím. Naopak, při pozdním zavádění alergenních příkrmů je výskyt alergických onemocnění častější. Riziko vzniku astmatu při výživě hypoalergenními mléky je 2 – 3 x vyšší než při standardních kojeneckých mlécích.

Autor: MUDr. Jiří Novák, Alergologie a imunologie, NZZ v Ústřední vojenské nemocnici, Praha

Klíčová slova: alergie na mléko, potravinové alergeny, hypoalergenní mléka, prevence alergie, alergická onemocnění orální imunitní tolerance

Kam dál pokračovat:

Výživa hypoalergenními mléky (HA mléky) neodpovídá dnešním poznatkům o prevenci alergie. (NV)
Pokusy o prevenci alergie hypoalergenními mléky jsou v rozporu s vývojem orální imunitní tolerance. (LV).

Literatura:

1. Katz Y, Rajuan N, Goldberg MR, et al. Early exposure to cow’s milk protein is protective against IgE-mediated cow’s milk protein allergy. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 77-82.e1.