Roztoči bytového prachu jako příčina astmatu, atopického ekzému a chronické rýmy

Aktualizováno: 23.2.2021, MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
Roztoči bytového prachu jsou jednou z příčin chronických nemocí dýchacích cest, astmatu a atopického ekzému. Nejškodlivější z nich se vyskytují nejvíce v lůžku, z kterého se jejich alergeny dostávají do okolí a do lidského organismu. Ochrana před roztoči je léčbou kauzální - léčí se vlastní příčina nemoci.

1. ROZTOČI BYTOVÉHO PRACHU A NEMOCI DÝCHACÍCH CEST

Podle tzv. medicíny založené na důkazech a mezinárodně uznávaných závěrů jsou v současné době platné níže uvedené poznatky:

1.1. Výměšky roztočů a nemoci

Roztoči bytového prachu jsou jen jednou  čeledí z rozsáhlého společenství roztočů. Pro člověka jsou významní tím, že vyměšují do našeho domácího prostředí chemicky i biologicky vysoce aktivní látky, které mají značnou schopnost poškozovat dýchací cesty a kůži. Roztočové výměšky podněcují nežádoucí, alergické i nealergické imunitní děje.

1.2. Roztoči jako jedna z příčin respiračních a kožních nemocí

Roztoči mohou způsobovat opakované infekce dýchacích cest, průduškové astma, chronický kašel, chronickou rýmu, nosní neprůchodnost, chronický zánět  vedlejších dutin nosních, chronický zánět spojivek, úporné kopřivky a vzácně i anafylaktický šok. V posledních letech se zjišťuje stále větší vztah roztočů k atopickému ekzému.

2. VÝSKYT ROZTOČŮ BYTOVÉHO PRACHU

2.1. Alergeny a prach

Lidskému zdraví nejškodlivější druhy roztočů a jejich alergeny se vyskytují v lidských obydlích, zdaleka nejvíce pak v lůžku. Jsou také přítomni v čalouněném nábytku, polštářích, bytovém textilu a usazeném prachu. Oproti starým názorům je dnes spolehlivě zjištěno, že v lehoučkém, poletujícím prachu místností nejsou roztočové alergeny za běžných podmínek detekovatelné. Jsou součástí jeho těžší složky. V ovzduší se objevují pouze při silném rozvíření těžšího, usazeného prachu a za krátkou dobu se opět snesou na povrchy.

Z toho vyplývá, že čističky vzduchu nemohou snížit množství inhalovaných roztočových alergenů.

2.2. Vlhkost vzduchu

Dostatečná vlhkost vzduchu je základní požadavek roztočů, kteří tekutiny přijímají povrchem celého těla. Se stoupající vlhkostí vzduchu nad 60 % nasycení vodními parami se množení roztočů mnohonásobně urychluje. Vlhkost vzduchu pod 50 % roztoči špatně snáší, nižší než 40 % však vadí i lidským dýchacím cestám. Optimální teplota pro roztoče je 25 – 27° C, snáší ale i nižší. Více než 55 ° C a mráz je hubí.

2.3. Nejvíce roztočů je v lůžku

Pokud se v lůžku spí, vzniká v něm mikroklima, které je pro roztoče ideální líhní a současně nejlepším prostředím pro jejich růst, vývoj a rozmnožování. Člověk zde svojí přítomností navozuje roztočům optimální teplotu i vlhkost prostředí. Dodává jim i hojnost potravy, kterou jsou oloupané šupinky kůže. Roztočům prospívá také tma v matracích.

2.4.  Do lidského organismu se roztočové alergeny dostávají nejvíce z lůžka

Roztočové alergeny jsou především exkrementy jejich střevního obsahu. Vnikají do organismu dýchacími cestami a kůží. V lůžku tomu napomáhá skutečnost, že zde dochází k těsnému  a déletrvajícímu kontaktu nosu, úst a povrchu těla s největšími zdroji roztočových alergenů. Těmi jsou polštáře, pokrývka a matrace, které mohou obsahovat i milióny roztočů. Podobným způsobem mohou škodit i plyšová zvířátka a různé textilie v lůžku umístěné.

2.5. Ochrana před roztočovými alergeny jako příčinná léčba

Pokud je některé z uvedených onemocnění způsobeno alergií na roztoče, je ochrana proti nim příčinnou léčbou, tedy léčbou jejich příčiny. Naproti tomu, vešekerá léčba pomocí  léků příčinnou léčbou není.

Klíčová slova: roztoči bytového prachu, dýchací cesty, astma, chronická rýma, kašel, ekzém, lůžko.

Autor: MUDr. Jiří Novák. Alergologie a imunologie, Praha 6.

Kam dál pokračovat:  Opatření proti roztočům bytového prachu