Podklady pro péči o astma. GINA.

Aktualizováno: 8.4.2014, MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
Pro léčbu astmatu jsou v ČR směrodatné aktuální materiály Global Initiative for Asthma (GINA). Astma charakterizují jako chronický zánět, klinicky je důležitá zvýšená reaktivita dýchacích cest.

Definice průduškového astmatu dle GINA

Global Initiative for Asthma (GINA) definuje průduškové astma: Průduškové astma je zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Chronický zánět je zde spojen s hyperreaktivitou dýchacích cest, která vede k opakovaným epizodám hvízdavého dýchání, dušnosti, pocitům tíhy na hrudníku a ke kašli.

Pro léčbu astmatu jsou v ČR směrodatné aktuální materiály Global Initiative for Astma (GINA) (1). Jde o celosvětovou instituci zaštítěnou Světovou zdravotnickou organizací, WHO, s jejímiž závěry se ztotožňují i naše odborné společnosti a Česká iniciativa pro astma (ČIPA). Mezi léčbou astmatu dospělých a dětí jsou podstatné rozdíly. Péče o lehké astma dospělých mohou uskutečňovat i praktičtí lékaři, děti by však měly být léčeny specialistou pro dětský věk. Aktuální materiál pro léčbu dětí vydala také GINA (2). Definice astmatu je uvedena v tabulce 1.

Průduškové astma je zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Chronický zánět je zde spojen s vysokou reaktivitou dýchacích cest, která vede k opakovaným epizodám hvízdavého dýchání, dušnosti, pocitům tíhy na hrudníku a ke kašli. Tyto stavy jsou sdruženy s měnlivou obstrukcí průdušek, která se může upravit spontánně nebo s léčbou.

Literatura v elektronické verzi:

  1. Global Initiative for Astma. Global Strategy for Astma Management and Prevention. 2012 update. www.ginasthma.org.
  2. Global Initiative for Astma. Global Strategy for Astma Management and Prevention in Children 5 Years and Younger. 2010. www.ginasthma.org

Klíčová slova: GINA, Global Initiative for Asthma, průduškové astma, hyperreaktivita dýchacích cest, chronický zánět, astma.

Autor: MUDr. Jiří Novák, Alergologie a imunologie, NZZ v Ústřední vojenské nemocnici