Vyšetření před zahájením léčby astmatu. Alergologie, spirometrie.

Aktualizováno: 5.3.2021, MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
Před zahájením léčby astmatu je třeba zajistit komplexní vyšetření pacienta, včetně spirometrického vyšetření funkce plic a alergologie. Často se provádí RTG plic. Nemělo by se zapomínat na tělesnou výšku, hmotnost a krevní tlak.

Vyšetření před zahájením léčby astmatu

Před započetím léčby průduškového astmatu je třeba vyšetřit pacienta anamnesticky (výpověď), objektivně, funkce plic spirometricky a alergologicky. Pro sledování účinků léčby je třeba sledovat také výšku, hmotnost, krevní tlak.

Kontrolní léčba astmatu by neměla být zahájena dříve, než je provedeno komplexní vyšetření. Anamnesticky svědčí pro klinickou diagnózu astmatu různě časté pocity stavu ztíženého dýchání a tíhy na hrudníku, pocit krátkého dechu a hvízdavého dýchání.

Objektivní nálezy diagnózu potvrdí a upřesní. Pro astma příznačné pískoty a vrzoty na plicích nebývají v klidovém stádiu patrné. Pro sledování účinků léčby je třeba sledovat také výšku, hmotnost, krevní tlak.

Vyšetření funkce plic na *spirometru je nezbytné před zahájením pravidelné léčby. Je třeba zjistit zejména stupeň poklesu průchodnosti (obstrukce) dýchacích cest a možnost úpravy k normě. Často jsou indikována speciální spirometrická vyšetření, t. zv. *bronchodilatační a bronchoprovokační test (1).

Alergologické vyšetření je rozhodující pro stanovení vyvolávajících alergických příčin astmatu a ke stanovení klíčových nelékových opatření, zaměřených zejména na snížení kontaktu s alergeny.

*Otorhinolaryngologické vyšetření (ORL= nosní, krční, ušní)  by mělo být alespoň jednou provedeno u každého astmatika.

Literatura:

  1. Global Initiative for Astma. Global Strategy for Astma Management and Prevention. 2020 update. www.ginasthma.org.
  2. Szefler SJ. Advances in pediatric asthma in 2009: Gaining control of childhood asthma. J Allergy Clin Immunol 2010; 125: 69 – 78.

Klíčová slova:

Astma, vyšetření, spirometrie, funkce plic, výška, hmotnost, alergologie.

Autor: MUDr. Jiří Novák, Alergologie a imunologie, Praha 6