Výživa kojenců HA mléky zvyšuje riziko alergických onemocnění

Aktualizováno: 24.4.2014, Na dotaz čtenářky odpovídá MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
Výživa kojenců hypoalergenními mléky nezabraňuje vývoji alergie, ale zvyšuje riziko průduškového astmatu. Udávaný preventivní účinek HA mlék vůči alergickým nemocem nebyl nikdy žádnou řádnou studií přesvědčivě prokázán.

Dotaz čtenářky: Jaké jsou výsledky používání hypoalergenních mlék u dětí se zvýšeným rizikem alergie?

Výživa kojenců hypoalergenními mléky (HA mléky) není prevencí alergie a alergických onemocnění jako atopický ekzém, alergická rýma nebo průduškové astma. Riziko astmatu a možná i ekzému naopak výrazně zvyšuje.

Studie o prevenci alergických onemocnění hypoalergenními (HA) mléky

V posledních 20 letech proběhlo více studií prevence alergie HA mléky. Jejich počet s řádným projektem, provedením a hodnocením je však velmi omezený. Sledují účinek HA mlék, podávaných nejčastěji do 4 měsíců života, na budoucí výskyt alergických onemocnění.

Studie GINI

Jako hlavní podklad pro preventivní aplikaci HA mlék sloužila studie GINI (Německá intervenční výživová studie), ve které bylo dětem se zvýšeným rizikem alergie podáváno hypoalergenní nebo standardní kojenecké mléko. Přes původní pozitivní zprávy byly počáteční naděje z této studie zhaceny následnými, zřetelně negativními výsledky.

Preventivní účinek HA mlék vůči alergickým nemocem nebyl studií GINI prokázán

Šlo o alergie na potraviny, průduškové astma, kopřivky a atopický ekzém. Jejich výskyt se po 1 a 3 letech ve skupině dětí s HA mléky významně nesnížil ve srovnání s dětmi živenými kojeneckými standardními mléky. Ani výsledky za 6 a 10 let nepotvrdily původní naděje.

Změny projektu studie GINI

Od 3 let trvání studie došlo k zásadním, znehodnocujícím změnám jejího projektu, obzvl. v diagnostice atopického ekzému. Proto hodnocení výskytu atopického ekzému i alergických onemocnění jako celku po 6 letech nemohlo odpovídat realitě.

Výskyt průduškového astmatu u dětí s HA mléky značně převyšoval stav u kontrol se standardními kojeneckými mléky

Za období 2 – 3 roky života stoupl výskyt astmatu u dětí s HA mléky až na 137 % výskytu u kontrol se standardními mléky, u dětí s výlučnou výživou HA mléky do 4 měsíců dokonce až na 290 %. V období 3 – 6 let života byl výskyt astmatu u dětí s HA mléky 160 – 220 % ve srovnání se skupinou s běžnými kojeneckými mléky.

Novější studie s HA mléky

Ani novější studie nezaznamenaly ochranný účinek hypoalergenních mlék proti alergickým nemocem, např. studie Kuo (2011). Významná studie KOALA zjistila u dětí s HA mléky 3,86 x a 2,42 x vyšší výskyt hvízdavého onemocnění průdušek ve 2 letech oproti dětem se standardní kojeneckou mléčnou výživou a také 1,78 x a 1,62 x větší výskyt atopického ekzému. U dalších studií s HA mléky je jejich hlavním problémem kvalita provedení.

Závěr

Preventivní podávání HA mlék rizikovým kojencům do 4 měsíců života neodpovídá principům racionální medicíny. Navíc, plošné doporučování HA mlék dětem bez zvýšeného rizika alergie nebo prodlužování jejich podávání přes období 4 měsíců života nelze už vůbec považovat za schválený postup. Vhodné využití HA mlék dnes zůstává v léčbě již vzniklé alergie na mléko.

Na dotaz čtenářky odpovídá MUDr. Jiří Novák, Alergologie a imunologie, NZZ v Ústřední vojenské nemocnici, Praha

Klíčová slova: hypoalergenní mléka, HA mléka, prevence alergie, alergická onemocnění, atopický ekzém, průduškové astma, GINI.

Kam dál pokračovat:

Pokusy o prevenci alergie hypoalergenními mléky jsou v rozporu s vývojem poznatků. (LV)

Výživa hypoalergenními mléky (HA mléky) neodpovídá dnešním poznatkům o prevenci alergie. (NV)