Udělení Čestné medaile ČLS Jana Evangelisty Purkyně

Aktualizováno: 23.4.2014, MUDr. Jiří Novák

Čestnou medaili ČLS Jana Evangelisty Purkyně na 8. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli obdržel

Michael D. Shields MD FRCP FRCPCH, profesor pediatrie, Queen’s University Belfast.

Zkrácené curriculum vitae

  • Promoval na Lékařské fakultě v r. 1979 v Bristolu, Velká Británie.
  • Praxe v obecné a respirační pediatrii v Irsku.
  • Praxe v péči o pediatrické kritické stavy a v respirační medicíně v The Hospital Sick for Children, Toronto, Canada.
  • Byl jmenován Senior Lecturer in Child Health & Consultant paediatrics at the Queen’s University Belfast & Royal Belfast Hospital Sick Children v r. 1991.
  • Jmenován  profesorem pediatrie v r. 2004.

Výzkumné zaměření

1) Zánět jako podklad začátku onemocnění astmatem v dětském věku

2) Neinvasivní markery zánětu dýchacích cest

Je autorem mnoha publikací a přednášek

Funkce

Je předsedou the British Thoracic Society (BTS)

Předsedá Pediatrické sekci Asthma Management Guidelines Pharmacology

Předsedal sekci pro guidelines diagnózy a management kašle v dětství Britské Hrudní Společnosti

Aktivita v ČR

Přednášel jako pozvaný host na 8. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli

1) Long acting beta 2 agonists (LABA) in children with asthma.

2) Airways remodelling in childhood asthma.  

 

MUDr. Jiří Novák