O léčbě chronické rýmy nosními spreji

Aktualizováno: 18.2.2021, MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
Při léčbě nosními spreji je třeba dostat lék do členitých prostor dutiny nosní za nosním vestibulem. Účinná a neškodná léčba musí probíhat podle stanoveného postupu. Je třeba dodržovat doporučené dávkování.

Aplikace léků do nosu – obecná pravidla

Na podávání léků do nosu musí být chvilka klidu a soustředění. Pokud léčba nosními spreji má být účinná a neškodná, měla by probíhat podle doporučeného postupu. Chyby se dělávají v kterémkoli bodě, *viz Jak se správně aplikují nosní spreje.

Léčbu chronické rýmy s déletrvajícím podáváním léků je nutné konzultovat s lékařem. Je třeba si vyjasnit, na co je který lék určený, jak ho podávat a co se dá od něj očekávat. Také je nutné dodržovat lékařem navržené dávkování léků, ev. dávkování uvedené na příbalovém letáku.

Kde mají nosní spreje působit

Při aplikaci nosních sprejů nejde o to dostat lék do vlastního nosu v užším slova smyslu, ne tedy tedy do nosního vestibula. Za ním, v obličejové části lebky, je vlastní dutina nosní. Jde o složitě tvarované prostory se zúženými místy, kudy má vzduch při dýchání nosem volně proudit. Tyto prostory komunikují úzkými otvory s vedlejšími dutinami nosními. Vše je vystláno sliznicemi, které jsou při chronické rýmě zduřené, oteklé a protkané cévkami přeplněnými krví (kongesce). Tím se zejména zúžená místa mohou stávat neprůchodnými. Potíže z chronické rýmy vznikají často zde a proto je třeba dostat lék do této oblasti, tedy do celé dutiny nosní.

Rýmu je třeba léčit také z důvodu rizika komplikací z ucpávání výše popsaných úzkých komunikací. Tímto způsobem jinak snadno vzniká např. chronická rýma nebo zánět vedlejších dutin nosních.

Kam dál pokračovat:

  1. Kapky a spreje podávané do nosu
  2. Jak se správně aplikují nosní spreje?

Klíčová slova: nosní, sprej, kortikosteroidy, dutina, vedlejší, zánět, rýma, dutiny

Autor: MUDr. Jiří Novák, Alergologie a imunologie, Praha 6