Nežádoucí účinky injekční a podjazykové alergenové imunoterapie

Aktualizováno: 25.2.2021, MUDr. Jiří Novák

Specifická alergenová imunoterapie je léčebný proces, při kterém se do organizmu vpravují přesně definované dávky alergenu způsobujícího onemocnění, za účelem snížení imunitní reaktivity u pacientů s přecitlivělostí časného typu. Jako každá léčebná metoda s sebou nese riziko nežádoucích účinků, které se mohou objevit kdykoliv v jejím průběhu, častěji v počáteční fázi vzestupného dávkování. Nežádoucí reakce se odvíjejí od charakteru alergenu, místa a metody podání. Nejčastěji bývají zprostředkovány protilátkami třídy IgE a mají charakter alergické reakce s projevy místními či celkovými. Popsány byly i non-IgE reakce s rozvojem autoimunitního onemocnění. První popis nežádoucích reakcí provedl W. Dunbar v r. 1903. V rámci prevence nežádoucích reakcí alergenové imunoterapie je třeba vnímat rizikové faktory a nepodceňovat preventivní bezpečnostní opatření.

Autor: MUDr. Sáva Pešák, Ústav klinické imunologie a alergologie LFMU a FN u svaté Anny, Brno.