Pozvánka na 14. Setkání lékařů ČR a SR 2015

Aktualizováno: 1.11.2014,

POZVÁNKA K ÚČASTI NA 14. SETKÁNÍ LÉKAŘŮ ČR a SR V LITOMYŠLI

 

Vážení přátelé.

Dovolte, abychom Vám předali základní informace o Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli a pozvali Vás na nejbližší ročník. Jde o konferenci s mezioborovým charakterem, kde převažují témata z alergologie a klinické imunologie, s ohledem na mezioborové souvislosti. Poslední ročník se zde sešlo 600 účastníků. Přednášející vystoupili s původními příspěvky, část z nich je vyvěšena na internetových stránkách www.astmalitomysl.cz. Charakteristické jsou pro naši konferenci živé diskuze a nezávislost na komerčních zájmech.

V již vzniklé tradici budeme pokračovat. 14. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli se bude se konat 15. a 16. května 2015. Tématem zde bude zejména provázanost poruch imunity a alergie s různými nemocemi a také průduškové astma.  Odborná část proběhne ve Smetanově domě v Litomyšli. Nejvíce zde bývají zastoupeni alergologové, pneumologové a také pediatři. Zveme však i zástupce některých jiných oborů, jako jsou dermatologové, PL a další. Jako doškolovací akce bude účast ohodnocena 12 kredity pro lékaře a 10 kredity pro sestry.

Společenský program s rautem se opět uskuteční na renezančním litomyšlském zámku, jehož rekonstrukce bude i s celým zámeckým návrším je již dokončená.

Bližší informace o 14. ročníku jsou vyvěšeny na internetových stránkách http://www.astmalitomysl.cz, kde je možné se již nyní přihlásit k účasti. Stejně tak si lze již nyní s výhodou zajistit ubytování, které je ještě zatím převážně k dispozici.

Přihlášky i seznam rezervovaných ubytovacích zařízení jsou na internetové adrese, stejně jako další informace o nadcházejícím ročníku na http://www.astmalitomysl.cz

 

Těšíme se na Vaši účast

S pozdravy

MUDr. Jiří Novák. Alergologie a imunologie, NZZ při ÚVN Praha; e-mail:   novakjjj@gmail.com
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Ústav imunologie a alergologie, FN LF UK Hradec Králové.
MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D. Alergologie, Interní gastroenterol. klinika MU FN Brno.

 

 

V Praze, 1. listopadu 2014