Léčba alergenovou vakcínou – alergenová imunoterapie

Aktualizováno: 3.3.2021, MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
Léčba alergie vakcínou zhotovenou z alergenů způsobujících onemocnění se blíží příčinám nemoci více než léčba pomocí léků. Její úspěšnost je kolísavá a závisí  na více faktorech. Pokud se po prvním roce jeví léčba jako úspěšná, provádí se po dobu 3 - 5 let.

 

Léčba alergie vakcínou zhotovenou z alergenů se jmenuje alergenová imunoterapie (zkráceně AIT). Zastaralé názvy stejného významu, které se dodnes používají, jsou specifická imunoterapie (SIT), specifická alergenová imunoterapie (SAIT), alergenová vakcinoterapie, hyposenzibilizace či desenzibilizace. Vakcína se zhotovuje z alergenů, o kterých se předpokládá, že se významně podílí na potížích pacienta.

Výhoda léčby alergenovou imunoterapií spočívá v zaměření proti imunitním dějům, které jsou podstatou alergické reakce. To by mělo zlepšit snášenlivost alergenu a tím snížení potíží, případně i výskytu komplikací. Naproti tomu léčba léky je u alergie pouze léčbou potlačující potíže, která vlastní příčiny onemocnění neovlivňuje. Cílem alergenové imunoterapie je tedy vyvolat v imunitě pacienta děje, které zlepšují snášenlivost alergenu a vedou ke snížení potíží, případně i omezují vznik možných komplikací.

Léčebné vakcíny existují v různých aplikačních formách. Ta nejstarší je injekční. Později byly zavedeny vakcíny podávané pod jazyk, které umožňují rychlé vstřebání přípravku do krevního oběhu a přitom se neliší výrazně od aplikace injekční. Původně podjazyková vakcína ve formě roztoku (Staloral, Pangramin) byla v posledních letech doplněna tabletami, které se pod jazykem rychle rozpouštějí (Oralair, Grazax, Acarizax).

Dávkování a frekvence vlastního podávání jsou závislé na druhu vakcíny a rozhoduje o nich lékař. Úspěšnost léčby záleží na více faktorech. Pokud je po prvním roce léčby předpoklad, že léčba probíhá úspěšně, provádí se po dobu 3 – 5 let. Léčebný účinek může přetrvávat asi do 10 let od zahájení léčby, potom je možné alergenovou imunoterapii opakovat.

Klíčová slova: Alergenová imunoterapie, specifická, vakcína, hyposenzibilizace, desenzibilizace, Oralair, Grazax.

Kam dál pokračovat: Nežádoucí účinky pylové podjazykové vakcíny.

MUDr. Jiří Novák, alergologie a klinická imunologie, Praha 6.