Pylová alergie – neléková opatření

Aktualizováno: 3.3.2021, MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
Pylová alergie (senná rýma) může být léčena třemi způsoby, které je vhodné v závažnějších případech kombinovat: 1. Neléková opatření jsou důležitým způsobem léčby a jejich cílem je, aby se onemocnění zbytečně nezhoršovalo. 2. Užívání úlevových léků je vhodné tam, kde pacient již výrazně cítí potřebu si od potíží nějak pomoci. 3. U některých pacientů je možné zahájit příčinnou léčbu pylovou vakcínou.

 

Tak jako u jiných alergických onemocnění je nutné se i u pylové alergie snažit omezovat kontakt s alergeny.  Je to však možné jen do určité míry a určité potíže i tak obvykle trvají dál. Potom přicházejí ke slovu léky. Pylové alergeny se šíří v ovzduší prouděním vzduchu i na velké vzdálenosti, takže zdroje potíží se mohou nalézat i daleko od místa pobytu pacienta.

Větrání. V době pylových obtíží je třeba zavírat okna v dopoledních a časných odpoledních hodinách, kdy je nejvyšší koncentrace pylů v ovzduší. Větrat je vhodnější brzy ráno, ev. po dešti. Pokud je to možné, ložnici větráme přes jinou místnost. Není vhodné spát u otevřeného okna, pokud to způsobuje potíže.

Rezervoáry pylů. Po příchodu domů je vhodné si omýt obličej a nejlépe i vlasy, v kterých může být větší množství pylů. Stejně tak šaty je vhodné umístit v jiných prostorách než v kterých nejvíce pobýváme a často je prát a mechanicky zbavovat pylů.

Pobyt venku. U alergie na pyly trav či bylin se v době  zhoršení onemocnění doporučuje omezit pobyt ve volné přírodě. V závislosti na vznikajících potížích není zejména vhodné pobývat v lukách, polích nebo i jinde v přírodě. Problém vycházek vzniká zejména v suchém a slunném, ev. větrném počasí.  Nesekat trávu. Nemanipulovat se senem.

Mechanické zábrany. Respirátory či obličejové roušky a brýle mohou zejména při pobytu venku výrazně zmírnit potíže. Doma mohou někdy ulevit čističky vzduchu. U těžších průběhů se používají husté sítě do oken.

Automobil. V autě je vhodné mít klimatizaci, pylový alergik má jezdit se zavřenými okny. Pylové filtry se mají zavčas měnit.

Další léčba. Pokud režimová opatření nestačí zajistit, aby potíže byly snadno snesitelné a nenarušovaly běžný život, je lepší se poradit s lékařem o úlevové léčbě léky, případně příčinné léčbě pylovou vakcínou.

Klíčová slova: Pyl, pylová alergie, alergeny, léčba, opatření.

 

Kam dál pokračovat: Léčba alergenovou vakcínou – alergenová imunoterapie.                                                                                           Pylová alergie.

MUDr. Jiří Novák, alergologie a klinická imunologie, Praha 6.