Nežádoucí účinky pylové podjazykové vakcíny

Aktualizováno: 9.1.2022, MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
Nejčastější nežádoucí účinky alergenové imunoterapie se projevují v místě aplikace. U podjazykové vakcíny jde zejména o svědění pod jazykem nebo v ústech. Může jít i o otok ústní sliznice, rtů, případně i jazyka nebo hrdla. Nežádoucí účinky se však mohou týkat i celého organismu.

 

Léčba alergie vakcínou (alergenová imunoterapie) je léčebný proces, při kterém se do organizmu vpravují stanovené dávky alergenu způsobujícího onemocnění. Cílem je  snížení projevů onemocnění, případně i prevence komplikací. Jako každá léčebná metoda s sebou nese riziko nežádoucích účinků, které se mohou objevit kdykoliv v jejím průběhu, častěji v počáteční fázi léčby. Nežádoucí reakce se odvíjejí od charakteru alergenu a způsobu provedení léčby. Mohou mít charakter alergické reakce s projevy místními či celkovými.

Místní účinky

Nejčastější místní nežádoucí účinky se projevují v místě aplikace vakcíny, jde zejména o  svědění pod jazykem nebo  v ústech. Může jít i o otok ústní sliznice, méně často i o otok rtů případně jazyka. Někdo může mít nepříjemný pocit v hrdle a někdy i otok, spojený se subjektivním nebo i objektivním pocitem ztíženého dýchání. Vzácně může dojít i k výrazné dušnosti.

Celkové účinky

Podjazyková vakcína může vzácněji způsobit i potíže obdobné onemocnění, pro které je užívána. Jde například o rýmu, zánět spojivek, případně i kašel nebo astmatickou dušnost. Pacientovi s atopickým ekzémem se také toto onemocnění může zhoršit. Ojediněle jsou možné i bolesti břicha, zvracení nebo celková alergická reakce spojená s kolapsem, velmi vzácně i anafylaktický šok.

Při výskytu významnějších nežádoucích účinků je vhodné se poradit s lékařem o dalším postupu. Pokud jsou tyto příznaky obtěžující a nejsou li nebezpečné, je možno 1-2 hodiny před podáním vakcíny požít doporučenou dávku léku na tlumení alergie (antihistaminika).

V rámci prevence nežádoucích reakcí alergenové imunoterapie je třeba určité, byť malé riziko aplikace alergenových vakcín vnímat a zejména neužívat vakcínu při probíhajícím infekčním onemocnění.  Při jiném onemocnění se o aplikaci poradit s alergologem.

 

Autor: MUDr. Jiří Novák, Alergologie a klinická imunologie, Praha 6.