Při použití léku Airbufo je třeba ho vdechnout do plic silným a hlubokým nádechem. Následné zatajení dechu je zapotřebí proto, aby se mohl lék vstřebat do stěny průdušek a tam působit tlumením zánětu, který je příčinou astmatu.

Princip.: Lék v práškové formě je třeba při použití vdechnout do plic silným a hlubokým nádechem. Následné zatajení dechu je zapotřebí proto, aby se mohl vstřebat do stěny průdušek a tam tlumit zánět, který je příčinou astmatu.

Nejčastější nežádoucí účinky alergenové imunoterapie se projevují v místě aplikace. U podjazykové vakcíny jde zejména o svědění pod jazykem nebo v ústech. Může jít i o otok ústní sliznice, rtů, případně i jazyka nebo hrdla. Nežádoucí účinky se však mohou týkat i celého organismu.

Pylová alergie

Lidský organizmus může reagovat alergicky na kontakty pylu se sliznicemi dýchacích cest, spojivkami nebo kůží. Léčebně by se nemělo zapomínat, tam kde je to možné, na snížení vystavování se pylovým alergenům v životním prostředí. Léčba pomocí léků je často nenahraditelná, alergenová imunoterapie pylovou vakcínou však často spotřebu léků výrazně sníží a někdy dokonce i nahradí.