Primární prevence alergických onemocnění je souhrn opatření, která se vztahují na nesenzitizované děti a jejich kojící matky nebo gravidní ženy. V současnosti mají racionálně podložená preventivní opatření takový charakter, že mohou být součástí doporučené životosprávy pro celou populaci. Jde o velmi žádoucí zaměření, neboť je známo, že většina alergiků pochází ze skupiny osob s běžným rizikem.

Alergická senzitizace je multifaktoriální proces, který je určen genetickou predispozicí jedince, epigenetickými proměnnými a neuchopitelnou množinou proměnných vlivů vnějšího prostředí s jejich kvalitativními, kvantitativními a kombinačními efekty. Z faktorů vnějšího světa lze zdůraznit expozici alergenům, složení výživy, absenci kojení, úroveň …

Ve světě, v kterém značná část populace denně užívá tablety či inhalátory, bychom měli plně využít výhody léčebné strategie proti bytovým alergenům, která může být realizována snadno a bez nežádoucích účinků. U astmatu se takto mohou zlepšovat symptomy i bronchiální hyperreaktivita a lze tak snižovat závislost na farmakoterapii. Prof. T.A.E. Platts-Mills

Alergie na latex

V posledních desetiletích je sledován celosvětově nárůst alergie na latex. V rizikové skupině zdravotníků je udáváno zvýšení této alergie z 2% v roce 1993 na 21% v roce 1997. Co je příčinou tohoto enormního nárůstu? Nárůst alergie na latex je spojován se zvýšenou spotřebou latexových výrobků, zvl. rukavic, které jsou užívány k prevenci proti infekčním virovým onemocněním (např. HIV, hepatitis).

Opatření proti roztočovým alergenům se dnes zaměřují v první řadě na lůžko pacienta, především pokrývky, polštáře a matrace. Následuje celá ložnice a obývací místnosti. Navíc je třeba snižovat množství prachu v bytě a bytový textil. Regulace vlhkosti vzduchu je nutná u vlhkosti nadměrné.

Alergie na hmyzí jed

Jed blanokřídlého hmyzu obsahuje různé látky nestejné povahy, které mohou zapřičiňovat reakci alergickou, anafylaktickou, anafylaktoidní nebo autoimunitní. Pro diagnózu je rozhodující anamnéza, kožní testy a stanovení specifického IgE. V léčbě akutních stavů je na prvním místě adrenalin a tekutiny. V případě dlouhodobé léčbě je u IgE mediované alergie indikována specifická imunoterapie standardizovanými extrakty.