Atopický ekzém a fotosenzitivita

Atopický ekzém (AE) patří k nejčastějším kožním onemocněním, zejména v dětském věku. Prevalence se v ČR odhaduje kolem 10 %, ve Skandinávii více než 20 % dětské populace. Chronický průběh s relapsující intenzitou obtíží a zejména úporným pruritem značně snižuje …

Atopický ekzém a alergie

Atopický ekzém vzniká působením více faktorů, alergie je jedním z nich. Potravinová alergie má větší kauzální význam pro ekzém hlavně kojeneckého věku, s věkem stoupá význam inhalačních alergenů. Význam těchto vlivů pro průběh atopického ekzému je třeba zhodnotit individuálně u každého nemocného.