Laboratorní vyšetření in vitro patří mezi pomocné vyšetřovací metody u alergických a autoimunitních onemocnění. Bez tohoto vyšetření se však neobejde stanovení diagnózy imunodeficiencí. Imunologické testy je třeba odebrat v klidovém období, v případě užívání antibiotik až za 3 týdny po …

Imunitní odezva na virové infekce respiračního systému

Dýchací soustava člověka je z principu svého fungování vystavena obrovskému množství podnětů. Mezi těmito podněty mohou být neškodné složky životního prostředí. Zahrnují však nepochybně škodlivé podněty, zejména nejrůznější xenobiotika přítomná ve vdechovaném vzduchu a infekční agens. S ohledem na mikrobiální …

Oslabení nádechových nebo výdechových svalů může způsobovat problematickou a neefektivní expektoraci, která může být spojena se stagnací bronchiální sekrece a s dalšími komplikacemi zdravotního stavu pacienta. Porucha expektorace může být spojena nejen s oslabením svalové síly dýchacích svalů (např. nervosvalová …

Čestnou medaili ČLS Jana Evangelisty Purkyně na 8. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli obdržel Michael D. Shields MD FRCP FRCPCH, profesor pediatrie, Queen’s University Belfast. Zkrácené curriculum vitae Promoval na Lékařské fakultě v r. 1979 v Bristolu, Velká Británie. Praxe …

Chlamydie jsou intracelulární bakterie rozmnožující se v lidských buňkách a způsobující široké spektrum onemocnění.