Žaludeční reflux – léčba

Základní pravidla léčby GER: Omezit vše, co nadměrně zvyšuje tlak v žaludku působením zvenčí i zevnitř, vytlačuje se tím jeho obsah do jícnu. Nepřejídat se a nepřepíjet. Po jídle si nelehat. Jíst 5x denně, menší porce. Omezit dráždivé pokrmy, tučné, kávu, alkohol, čerstvé pečivo a vše, po čem pálí žáha.

Žaludeční reflux – vznik a význam

Při žaludečním refluxu se obsah žaludku dostává do jícnu, který je tím poškozován. Projevuje se zejména pálením žáhy. Uniká-li refluxát z jícnu mimo něj, nastává reflux mimojícnový, který poškozuje zejména dýchací cesty. aniž by pálení žáhy muselo být pociťováno.

Chronický kašel

Každý případ chronického kašle by měl být odborně vyšetřen. Z velkého počtu možných příčin sice některé z nich mohou být relativně méně významné, jiné zase velmi závažné až hrozivé, vyžadující urgentní léčbu.

Co je EB-virus a jaký má vztah k lidským nemocem

Obsah: Úvod EB virus, jeho historie a zařazení Latentní infekce a reaktivace Onemocnění, která souvisí s EB virovou infekcí Diagnostika EBV Léčba onemocnění, vyvolaných EBV EBV a chronický únavový syndrom EBV a autoimunitní choroby EBV a zhoubné nádory 1. Úvod Častým …

Léková závislost

Naše společnost patří mezi nejhltavější polykače léků v Evropě. V ČR je ideální prostředí pro konzumaci farmak a pěstování lékových závislostí. Z příčin přehnaného předepisování léků u nás je nutné jmenovat také tlak pacientů, tlak farmaceutických firem a snaha léčit neléčitelné - sociální problémy.

Benzodiazepin je dobrý sluha, ale zlý pán

Benzodiazepin u člověka působí uklidňujícím způsobem, podobně jako GABA, sloučenina vznikající v lidském organismu. Po určité době přísunu benzodiazepinu organizmus produkci GABA zastavuje. Po vysazení pravidelně užívaného benzodiazepinu nastávají proto abstinenční příznaky, které člověka nutí k jeho opětovnému užívání. Původní obtíže se objevují ve zvýšené intenzitě. Jde o syndromu závislosti. Benzodiazepiny se předepisují často tam, kde by měly být voleny nefarmakologické postupy nebo léky jiných skupin. Užívat by se měly jen v případech indikovaných, v přiměřené dávce a nejdéle po dobu šesti týdnů.

Chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN

CHOPN (Chronická obstrukční plicní nemoc) je charakterizována postupujícím omezením průtoku vzduchu v průduškách (bronchiální obstrukcí). Při CHOPN může proudit méně vzduchu dovnitř a ven z plic z důvodů obstrukce při chronické bronchitis, rozedmy plic a hromadění hlenu. Vlastní funkcí plic je příjem kyslíku a odstraňování kysličníku uhličitého, umožňují výměnu těchto plynů mezi zevním prostředí a krví. CHOPN se projevuje kašlem, často s vykašláváním, pískáním na hrudi při dýchání, dušností a dalšími příznaky. Hlavní příčinou CHOPN je aktivní případně i pasivní kouření: proto je nekouření základem léčby i prevence CHOPN. Jde o onemocnění nevyléčitelné, léčba však může zpomalit jeho postup.

Možnosti dechové rehabilitace po odstranění nosní mandle

Výhodou rehabilitační léčby zaměřené na obnovu dýchání nosem u dětí po odstranění adenoidní vegetace je možnost kombinace jednotlivých fyzioterapeutických technik a postupů dle aktuálního zdravotního stavu. Základní rehabilitační léčba obsahuje individuální léčebnou tělesnou výchovu, která zahrnuje techniky dechové rehabilitace a cvičení proti vadnému držení těla, a měkké a mobilizační techniky pro uvolnění tkání především v orofaciální oblasti a tkání v oblasti hrudníku. U dětí volíme terapii formou hry. Pro léčbu je důležité motivovat dítě i jeho rodiče. Rehabilitační léčba podporuje aktivní přístup nemocného k léčbě.