Kdo je kdo

MUDr. Jiří NovákMUDr. Jiří Novák, šéfredaktor stránek Alergie, imunita, astma, ekzém a expert stránek pro problematiku astmatu v dětském věku, léčbu inhalačními kortikosteroidy a alergie na bytové alergeny. Pracoviště: Alergologie a klinická imunologie, Praha 6, Na Dlouhém Lánu 11.  e-mail: novakjjj@gmail.com

 

KVALIFIKACE

 • 1974: promoce na Fakultě dětského lékařství University Karlovy v Praze.
 • 1977: Atestace I. stupně z dětského lékařství
 • 1991: Atestace II. stupně z dětského lékařství
 • 1995: Atestace z klinické imunologie a alergologie

ZAMĚSTNÁNÍ

 • 1974 – 1992: pediatr a vedoucí dorostový lékař – Český Krumlov, Loučovice, Praha,
 • 1992 – 2008: primář dětského a novorozeneckého oddělení Nemocnice v Litomyšli
  • vedoucí lékař ambulance pro alergologii a klin. imunologii, Nemocnice v Litomyšli
  • ambulance pro dětskou pneumologii
  • ambulance pro dětskou nefrologii
  • ambulance pro dětskou endokrinologii a osteologii
 • 2009 – 2023: ambulance pro alergologii a klinickou imunologii. NZZ Praha 6, MUDr. P. Rákosník

DOSAVADNÍ ČLENSTVÍ A FUNKCE V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie
 • Česká pediatrická společnost
 • Člen sdružení pro metabolická onemocnění skeletu
 • Člen výboru a místopředseda sdružení pro Osteologii a fosfokalciový metabolismus
 • Česká neonatologická společnost
 • Akademie alergie a astmatu
 • Evropská akademie alergologie a klinické imunologie
 • Vědecký sekretář České lékařské společnosti JEP, spolek Litomyšl – Svitavy – Polička – Moravská Třebová

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • Přednášková činnost v Institutu lékařů a farmaceutů
 • Výchova lékařů a příprava k atestacím na akreditovaném pracovišti – dětském odd. nemocnice v Litomyšli
 • Vedení lékařů k atestaci z alergologie a klinické imunologie v Litomyšli
 • Přednášková činnost a přípravá v rámci 21 ročníků Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli Akce má charakter kontinuálního postgraduálního vzdělávání
 • Doškolovací akce pro oblast Litomyšl – Svitavy – Polička – Moravská Třebová

ODBORNÝ PŘÍNOS

 • MUDr. Novák podrobně rozpracoval a publikoval tyto problematiky: roztočová alergie a její léčba, prevence alergií, astma u dětí, nežádoucí účinky inhalačních kortikosteroidů, nežádoucí účinky paracetamolu, zátěží navozený bronchospasmus, deficit železa u dětí, deficit vitamínu D, imunita u dětí s opakovanými respiračními nákazami a četná další medicínská témata
 • Při výzkumu nežádoucích účinků inhalačních kortikosteroidů u dětí zmapoval vznik kostních poruch u astmatiků. Práce na uvedená témata prezentoval na kongresech: Buenos Aires (1999), Eilatu (2000), Sydney (2000), Lisabonu (2000), Neapoli (2001), New Yorku (2002), Paříž (2003), Denveru (2004), San Antoniu (2005), Dubai (2006), Philadelphii (2008), Honolulu i jinde
 • Přednášková činnost také na mnoha lékařských konferencích v ČR
 • Dosud organizoval 21. ročníků populárního Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
 • V medicínském tisku publikoval 131 odborných prací

OCENĚNÍ

 • Studie o osteoporóze u dětí léčených inhalačními kortikosteroidy byla vyznamenána cenou odborné poroty na mezinárodním kongresu alergologie a imunologie v r. 2000 v Izraeli
 • Mimořádná cena České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii v r. 2007 za sérii prací o nežádoucích účincích inhalačních kortikosteroidů, publikovaných v Alergii – časopisu pro postgraduální doškolování alergologů a klin. imunologů

V Praze, 12. 12. 2022


Prof_Krejsek_fotoProf. RNDr. Jan Krejsek, CSc., zástupce šéfredaktora a člen redakční rady stránek Alergie, imunita, astma, ekzém. Expert stránek pro problematiku imunity a alergie. Pracoviště: Ústav klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde je od roku 2007 přednostou.

 

 

 • 1982 absolvoval Přírodovědeckou fakultu UJEP v Brně s vyznamenáním
 • 1982 doktor přírodních věd (RNDr.)
 • 1993 obhajoba vědecké disertace na I. Lékařské fakultě University Karlovy (LF UK) Praha
 • 1997 habilitován v oboru Imunologie a alergologie na LF UK v Hradci Králové
 • 2004 jmenován profesorem Lékařské imunologie na LF UK v Hradci Králové
 • 2007 jmenován přednostou Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN v Hradci Králové
 • Vědecké zaměření na základní a klinickou imunologii a alergologii, především na různé aspekty obranného a poškozujícího zánětu
 • Je členem Vědecké rady LF UK v Hradci Králové
 • Je předsedou Oborové rady doktorského studijního programu Lékařská imunologie LF UK v Hradci Králové
 • Od 7.11.2019 je členem Oborové rady DSP Lékařská imunologie na LF UP v Olomouci
 • Od 1.9.2020 je členem Oborové rady DSP Imunofarmakoterapie na LF UK v Olomouci
 • Je autorem knihy „Klinická imunologie“, která byla oceněna Českým literárním fondem, Hlávkovou nadací jako nejlepší monografie v medicíně za rok 2004, a byla ji udělena cena Paula Janssena za nejlepší dílo v alergologii a klinické imunologii
 • V roce 2016 vydal monografii Imunologie člověka: http://www.imunologie-cloveka-krejsek.cz
 • Je dlouholetým členem Akademického senátu LF UK v Hradci Králové
 • Je opakovaně volen předsedou Akademického senátu LF UK v Hradci Králové
 • Je opakovaně volen členem Akademického senátu UK v Praze
 • Je členem redakční rady Farmakoterapeutická revue
 • Autor nebo spoluautor 511 publikací
 • K 22.9.2022 je v databázi SCI 969 ohlasů jeho prací, H-index dle WoS = 18

V Hradci Králové dne 28.11.2022


mudr_bronislava_novotnaMUDr. Bronislava Novotná, PhD., spoluzakladatelka stránek a dřívější místopředsedkyně a členka redakční rady. Expertka stránek Alergie, imunita, astma, ekzém pro problematiky: 1. Alergie a astma v těhotenství 2. Sensitivita na nestroidní antirevmatika 3. Alergie na latex 4. Obtížně léčitelné astma 5. Gastroesofageální reflux a respirační onemocnění (GER). Pracoviště: Vedoucí lékař alergologické ambulance interní hepatogastroenterologické kliniky FN Brno.

S velkým zármutkem oznamujeme, že MUDr. Bronislava Novotná, PhD., nás dne 29. 11. 2020 navždy opustila po dlouhé a těžké nemoci.

Komentáře nejsou povoleny.