Pozvánka na 21. Setkání lékařů ČR a SR 2021

 

 21. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli – ONLINE

 se uskuteční 13. a 14. května 2022

Pořadatel
Česká společnost alergologie a klinické imunologie
Česká pneumologická a ftiseologická společnost
Slovenská společnost alergologie a klinické imunologie
Slovenská pneumologická a ftiseologická společnost
Nadační fond pro pomoc nemocným dětem

Témata:
 Kortikosteroidy známé neznámé
Farmakoterapie průduškového astmatu a CHOPN v r. 2022

Odborný program je svým zaměřením vhodný zejména pro alergology, klinické imunology, pneumology, pediatry a praktické lékaře.

Jde o konferenci s mezioborovým charakterem, kde převažují témata z alergologie a klinické imunologie – s ohledem na mezioborové souvislosti. Každoročně se zde setkává kolem 500 účastníků. Přednášející vystupují s původními příspěvky.

Kulturní program: Jiří Suchý, Jitka Molavcová a orchestr divadla Semafor.

Symposium je garantováno ČLS JEP, ČSAKI, ČPFS, ČPS a ČLK, má charakter kontinuálního postgraduálního vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát s kredity.

Bližší údaje a přihlášky jsou na adrese www.setkanilekaru.cz
Další údaje, historie apod. na www.astmalitomysl.cz

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT: SOLEN, s. r. o.

Organizační zajištění: Mgr. Kateřina Dostálová, 775 855 572, k.dostalova@solen.cz

Idea:
„Podepřít slabší považuji za svou milou povinnost.
Obzvláštním potěšením je mi přemáhat protivenství lidí a věcí.“
Prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc.

Hlavní organizátor a odborná náplň: MUDr. Jiří Novák. Alergologie a imunologie, Praha 6. novakjjj@gmail.com
V Praze, 2. února 2021

Komentáře nejsou povoleny.