Pozvánka na 20. Setkání lékařů ČR a SR 2021

 

 20. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli

 se uskuteční 14. a 15. května 2021

Pořadatel
Česká společnost alergologie a klinické imunologie
Česká pneumologická a ftiseologická společnost
Slovenská společnost alergologie a klinické imunologie
Slovenská pneumologická a ftiseologická společnost
Nadační fond pro pomoc nemocným dětem

Témata: Průduškové astma, CHOPN, alergie, imunita, farmakoterapie, COVID-19.

Odborný program je svým zaměřením vhodný zejména pro alergology, klinické imunology, pneumology, pediatry a praktické lékaře.

Jde o konferenci s mezioborovým charakterem, kde převažují témata z alergologie a klinické imunologie – s ohledem na mezioborové souvislosti. Každoročně se zde setkává kolem 500 účastníků. Přednášející vystupují s původními příspěvky,

Odborný program: SMETANŮV DŮM, Litomyšl
Kulturní program: Divadlo Semafor – Jiří Suchý, Jitka Molavcová, orchestr divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody.  Host: Bára Štěpánová.

Společenský program: VEČER NA ZÁMKU Litomyšl – 20:20–24:00 HOD. 
  • Raut – prostory zámku v přízemí
  • 2. nádvoří – k poslechu a tanci hraje pražská hudební skupina The Villains
  • 3. nádvoří – posezení
  • Sklepní zámecké prostory – vinotéka a výstavní depozitář soch Olbrama Zoubka

Symposium je garantováno ČLS JEP, ČSAKI, ČPFS, ČPS a ČLK, má charakter kontinuálního postgraduálního vzdělávání. Účastníci obdrželi certifikát, lékaři 11 kreditů, sestry dle vyhl. č. 4/2010 sb.

Idea:
„Podepřít slabší považuji za svou milou povinnost.
Obzvláštním potěšením je mi přemáhat protivenství lidí a věcí.“
Prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc.

MUDr. Jiří Novák. Alergologie a imunologie, Praha 6. novakjjj@gmail.com
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Ústav imunologie a alergologie, FN LF UK Hradec Králové.

 

 

V Praze, 2. února 2021

 

 

Komentáře nejsou povoleny.