Program 12. Setkání lékařů ČR a SR 2013

 

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

12. Setkání lékařů ČR a SR 2013

 


Pátek, 17. května 12.00–17.30 hodin, Smetanův dům


12.00 Zahájení
Úvod. MUDr. Jiří Novák

I. Astma, CHOPN – přednášky a diskuze
12.20 –12.40
MUDr. Bronislava Novotná, PhD. Alergologie, Interní gastroenterologická klinika MU FN Brno.
Jsou méně známé typy průduškového astmatu také méně časté ?
Diskuse – moderuje doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.

12.55–13.15
MUDr. Jiří Novák. Klinická imunologie a alergologie při Ústřední vojenské nemocnici, Praha.
Co by mělo být průběžně sledováno u dítěte s astmatem. Proč, jak a kým ?
Diskuse – moderuje MUDr. Jarmila Křikavová.

13.30–13.50
Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD. Klinika TRN FN a LF UK v Plzni.
Lehké pořízení s těžkým astmatem.
Diskuse – moderuje MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.

14.05–14.25
MUDr. Vladimír Koblížek, PhD. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UK Hradec Králové.
Nový doporučený postup diagnostiky a léčby CHOPN (2013).
Diskuse – moderuje doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.

14.40–14.55
Mgr. Kateřina Neumannová, PhD. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii. Fakulta
tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc.
Využití „airway clearance techniques“ u nemocných s poruchou expektorace spojenou s oslabením dýchacích svalů.
Moderuje – doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc.

15.05–15.10
Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc, MUDr. Iveta Vondrová. Pneumologické a alergologické oddělení, Praha 5.
Velmi přiznivá úmrtnost na astma ale velmi nepříznivá úmrtnost na CHOPN v ČR a SR v r. 2011.
Krátká diskuse – moderuje doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc.

15.15–15.40 PŘESTÁVKA

II. Orgánová imunita – přednášky a diskuze
15.40–15.55
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN LF UK Hradec Králové.
Imunitní odezva na virové infekce respiračního systému.
Diskuse – moderuje MUDr. Jiří Novák.

16.10–16.30
Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. Pediatrická klinika I. LF Praha – Motol.
Infekce močových cest, úloha infekčního agens a reakce hostitele.
Diskuse – moderuje MUDr. Jiří Novák.

16.45–17.00
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. Kožní klinika FN a LF UK Hradec Králové.
Atopický ekzém a fotosenzitivita.
Diskuse – moderuje MUDr. Jiří Novák.

17.15–17.30
MUDr. Sáva Pešák. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u Svaté Anny LF MU Brno
Nežádoucí účinky injekční a sublinguální specifické imunoterapie.
Diskuse – moderuje MUDr. Bronislava Novotná, PhD.

19.15
Koncert (Smetanův dům)

20.30
Společenský večer (zámek)


Sobota, 18. května 8.30–12.45 hodin, Smetanův dům


7.30–8.15
Workshop 1 – pro přihlášené.
Podkroví Smetanova domu (vchod napravo od hlavního vchodu do Smetanova domu).
Prim. MUDr. Jarmila Fišerová.
Oddělení funkčního vyšetřování, Krajská zdravotní – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.
Spirometrie lege artis. Provádíme ji opravdu správně?

III. Přednášky a diskuze: Kašel u dospělých
8.30–8.40
Doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc. Pneumologická ambulance nemocnice Mělník.
Úvod pneumologa– o kašli
Krátká diskuse.

8.40–8.55
Doc. MUDr. Petr Čáp, PhD. Centrum alergologie a klin. imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha.
Kašel a jeho léčba z hlediska alergologa.
Diskuze – moderuje doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc.

9.10–9.25
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava.
Současný pohled na úlohu gastro- a extraezofageálního refluxu v etiopatogenezi nemoci dýchacích cest.
Diskuse – moderuje MUDr. Bronislava Novotná, PhD.

9.40–10.10 PŘESTÁVKA

IV. Kašel u dětí
10.10–10.30
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc. Dětská klinika FN a LF Bratislava
Opakovaný a protrahovaný kašel u dětí.
Diskuze – moderuje MUDr. Jiří Novák.

10.45–11.00
MUDr Pavel Horník, MUDr Josef Machač,
ORL Klinika dětské ORL, FN Brno – Fakultní dětská nemocnice Černá Pole.
Zánětlivé onemocnění tonsil u dětí.
Diskuze – moderuje doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Workshop 2. (v rámci hlavního programu ve velkém sále)
11.15–11.30
Rehabilitace dýchání ústy po adenotomii.
Mgr. Kateřina Neumannová, PhD. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii. Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc.
V. Diskuzní panel – kašel u dětí

11.30–11.50
Předsedají: Doc. Čižnár, prof. Janda, prim. Machač, Mgr. Neumannová, MUDr. Novák, MUDr. Zeleník.
Krátká vystoupení – témata k diskuzi.
Prim. MUDr Josef Machač, MUDr Pavel Horník. Kašel u dětí z hlediska ORL. 5´
MUDr. Jiří Novák. Kašel z hlediska alergologa a pediatra. 5´
Prim. MUDr. Eva Daňková, CSc. Laboratorní imunologické vyšetření u opakovaného kašle. 5´.

11.50–12.40 DISKUZE

12.40 Zakončení
Prof. Jan Janda, MUDr. Jiří Novák

Komentáře nejsou povoleny.