Program 13. Setkání lékařů ČR a SR 2014

 

TÉMA: ALERGIE A ALERGENY

 

Odborný program


Pátek, 16. května 2014, Smetanův dům


Koreferát je první diskuzní vstup, trvá do 5 minut; promítání je možné.

12,00 Zahájení
MUDr. Jiří Novák a prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc: Hypersensitivita, alergie a anafylaxe v praxi a teorii.

12.25 – 12,40
Roztočové alergeny a roztočová hypersensitivita – nové poznatky a vlastní zkušenosti.
MUDr. Jiří Novák. Klinická imunologie a alergologie v Ústřední vojenské nemocnici, Praha
Koreferát: Jaká je úloha roztočové sensitivity v genezi a léčbě atop. ekzému ? MUDr. Novotná, Brno
Moderuje MUDr. Novotná

12,55 – 13,10
Alergény vzdušných plesní a astma.
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc. Dětská klinika FN a LF Bratislava
Koreferát: Těžké astma a plísně Doc. Teřl, Plzeň
Moderuje Doc. Teřl

13,25 – 13,40
Plísně našich domácností a jejich odstraňování.
RNDr. Dana Hanuláková, Brno
Koreferát: Alergenicita bytových plísní dle EBM. MUDr. Macháček, Alergologie Nový Jičín
Moderuje MUDr. Macháček

13,55 – 14,15
Pylové alergeny a pylové alergie.
Prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD, OKIA, OUSA Bratislava
Koreferát: Unifikovaný či individuální výběr pylových alergenů pro kožní testy ?
Prim. MUDr. Krčmová, CSc. ÚKIA a FN Hradec Králové
Moderuje Prim. Krčmová

14,30 – 14,45
Hydroxid hlinitý jako adjuvans, dlouhá cesta od empirie k poznání mechanismů působení.
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN LF UK Hradec Králové
Koreferát: Hydroxid hlinitý ve vakcínách. Prim. MUDr. Eva Daňková, CSc. Immunia, Praha
Moderuje: Prim. Daňková

15,00 – 15,40 Přestávka

15,40 – 15,55
Hypersensitivní reakce na nízkomolekulární hapteny.
MUDr. Nina Benáková. Dermatovenerologická klinika, VFN a UK Praha

15.55 – 16,10
Skryté kontaktní alergeny.
MUDr. Andrea Vocilková. Dermatovenerologická ambulance Praha 6
Koreferát: Systémová reakce imunitního systému v návaznosti na procesy v kůži. Prof. Krejsek
Moderuje Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. Dermatovenerologická klinika, FN a UK Hradec Králové

16,25 – 16,40
Lékové exantémy.
Prof. MUDr. Petra Cetkovská, PhD. Dermatovenerologická klinika, FN a LF UK Plzeň

16,55 – 17,10
Hypersensitivita, intolerance a alergie na potravinová aditiva.
MUDr. Květuše Ettlerová, Alergologie Hradec Králové
Koreferát: Vedlejší alergeny jako hlavní zdroj potíží. Doc. Teřl, Plzeň
Moderuje: MUDr. Ettlerová

17,20 Ukončení odborného programu prvního dne

19,15 Divadlo

20,30 Večer na zámku


Sobota, 17. května 2014. Smetanův dům


7,30 – 8,15
Workshop pro přihlášené: Kožní testy na alergii. (Testy lege artis, v praxi, výpovědní hodnota)
MUDr. Luděk Hochmuth, Alergologie, II. Interní klinika FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrice

8,30 – 8,45
Nealkoholová rizika alkoholických nápojů.
Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD. Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN a LF UK v Plzni
Koreferát: Poznámky k alergii na pivo a na víno. MUDr. Ettlerová, Hradec Králové
Moderuje: MUDr. Ettlerová

9,00 – 9,15
Diagnostické využití IgE protilátek proti alergenním extraktům a alergenním komponentám.
Prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD, OKIA, OUSA Bratislava
Koreferát: Komponentová diagnostika. Mgr. Iveta Zapletalová, IFCOR,99, Blansko
Moderuje: MUDr. Novotná, Brno

9,35 – 9,55
Strach (od dinosaurů po motlitbu).
MUDr. Radkin Honzák, CSc. Ústav všeob. lékařství 1.LF UK Praha; Psychiatrická léčebna Praha-Bohnice

10,00 – 10,30 přestávka

10,30 – 11,00
Teorie a praxe hypersensitivity na včelu a vosu.
MUDr. Bronislava Novotná, PhD. Alergologie, Interní gastroenterologická klinika MU FN Brno
Koreferát: Novinky o alergii a hypersensitivitě na hmyz blanokřídlý. MUDr. Martina Vachová, Ústav imunologie a alergologie. FN a LF Plzeň
Moderuje prof. Hrubiško, Bratislava

11,15 – 11,30
Alergie na kočku, psa, hlodavce a další savce.
MUDr. Sáva Pešák. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF MU u Svaté Anny, Brno
Koreferát: Zvířaty v bytě a sekundární prevence alergie. MUDr. Novák
Moderuje: MUDr. Novák

11,45 – 12,15
Panelová beseda o alergiích a jejich diagnostice.
Řídí prof. Hrubiško, dále Dr. Benáková, prof. Krejsek, Dr. Novák, Dr. Novotná
Úvod: Existuje „základní sada alergenů“ pro diagnostiku kožními testy ? (Prof. Hrubiško)

12,15 Ukončení

Komentáře nejsou povoleny.