Slovník pojmů – B

Pojmy podle písmen: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z

Bakterie

Bakterie jsou jednobuněčné mikroskopické organizmy. Většina z nesmírného počtu druhů bakterií je neškodnou součástí našeho životního prostředí. Pouze relativně malý počet z nich může způsobovat nemoci, zde jde o bakterie patogenní. K léčbě onemocnění způsobených určitými bakteriemi jsou účinné jen odpovídající druhy antibiotik. Bakterie je možné laboratorně izolovat a určovat např. z odběrů z krku, nosu či stolice. Nález téměř jakékoli bakterie samotné ještě nebývá důvodem k léčbě, kterým je za běžných okolností pouze onemocnění bakteriemi způsobené. Bezhlavá léčba antibiotiky může mít své nepříznivé důsledky. Osídlení povrchů sliznic bakteriemi je u zdravého člověka vyváženým společenstvím. Pokud při nějaké nemoci nedojde k poruše této rovnováhy za přemnožení jedné z bakterií, zásahy do této rovnováhy nebývají ku prospěchu jejich hostitele – člověka.

Barva kůže a sliznic

Kůže, ušní lalůčky, nehty či rty a jazyk mohou být méně či více namodrale zbarveny. Tento důležitý příznak se nazývá *cyanóza a vzniká např. při těžké dušnosti, srdečních onemocněních a dalších vážných poruchách.

Beklometason, beclomethasone dipropionat, BDP

Beklometason je název syntetického *kortikosteroidu vyjadřující jeho chemické složení. Jako *inhalační kortikosteroid je obsažen v přípravcích Ecobec, Becloforte, Becodisks. V kombinaci s LABA se vyrábí k inhalační léčbě pod názvem Combair. Nosní přípravky s BDP se jmenují Beclomet nasal, Nasobec. Jeví výborné léčebné účinky proti zánětlivým procesům ve stěně průdušek a nosní sliznici. Používá se proto u astmatu, CHOPN a chronické rýmy.

Při vdechování beklomatasonu se menší část spolykané dávky vstřebává ze střeva, zatímco vdechnutá porce se může vstřebat z plic do krve až ze 100 % a z ní do jakéhokoli orgánu. Vstřebávání léku nelze nijak zamezit a bývá příčinou i závažných nežádoucích hormonálních účinků. Ty jsou závislé na celkové dávce využívané za delší období a individuální genové konstelaci pacienta. Z celkových nežádoucích účinků beklometazonu i dalších inhalačních kortikosteroidů jsou nejčastější  nedostačivost funkce nadledvinek se závažnými důsledky pro celý organizmus, (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – nadledvinky), poruchy růstu (*viz inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – poruchy růstu), *osteoporóza (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – osteoporóza), a psychické poruchy (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky ­- psychické poruchy). Dále je to šedý a zelený zákal (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – oční nemoci), poruchy kůže (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – poruchy kůže), cukrovka (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – cukrovka), svalová slabost (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – svalstvo) a další stavy. Mezi místní nežádoucí účinky patří poškození hlasivek s chrapotem (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – hlasivky), plísňová onemocnění hrdla (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – plísňová onemocnění) a jiné.

Tyto vedlejší účinky mohou být někdy i velmi závažné. Viz *Inhalační kortikosteroidy – dávky a účinky. U dětí se za nízké a bezpečné dávkování považuje maximálně 100 ug beklometazonu za 24 hod. (2 x denně 50 ug), u dospělých 200 – 500 ug denně (2×100 – 2×250 ug denně). Z důvodu rizika nežádoucích účinků je ve všech doporučeních k léčbě zdůrazněna nutnost podávání jeho nejnižších účinných dávek.

Berodual

Chráněný název kombinovaného inhalačního léku, který obsahuje účinné látky *fenoterol a *ipratropium. Užívá se na rozšíření akutně zúžených průdušek při astmatu a CHOPN (*bronchodilatancium). Po vdechnutí účinkuje za několik minut s přetrváváním po několik hodin. Při silnějším záchvatu dušnosti doba i síla účinku podstatně klesají. Potom je třeba vdechnout najednou 2 – 4 dávky, které se opakují v intervalech upřesněných lékařem. Pokud léčba astmatické dušnosti při správné technice podání nepomáhá, buď nejde o průduškové astma, anebo jde o astma nepříznivě probíhající. Obojí vyžaduje lékaře. Užití Berodualu může u citlivých jedinců nebo při vysokých dávkách způsobit i účinky nežádoucí, např. třes rukou či celého těla, zvýšení krevního tlaku, bušení u srdce, zrychlení pulsové frekvence a bolesti hlavy.

Berotec

Chráněný název inhalačního léku, který obsahuje účinnou látku fenoterol ze skupiny krátkodobě působících *ß2 agonistů – *SABA. Užívá se na rozšíření akutně zúžených průdušek při astmatu a CHOPN (*bronchodilatancium). Po vdechnutí začíná jeho účinek za několik minut a přetrvává po několik hodin. Při silnějším záchvatu dušnosti doba i síla účinku podstatně klesají. Potom je třeba vdechnout najednou 2 – 4 dávky, které se opakují v intervalech upřesněných lékařem. Pokud léčba astmatické dušnosti při správné technice podání nepomáhá, buď nejde o průduškové astma, anebo jde o astma nepříznivě probíhající. Obojí vyžaduje lékaře. Užití Berotecu může u citlivých jedinců nebo při vysokých dávkách způsobit i účinky nežádoucí, např. třes rukou či celého těla, zvýšení krevního tlaku, bušení u srdce, zrychlení pulsové frekvence a bolesti hlavy.

Beta2 agonisté, ß2 agonisté, (ß2 mimetika, ß2 sympatomimetika, ß2 adrenergika)

Beta2 agonisté jsou léky stimulující ß2 receptory sympatických nervových zakončení. Jejich hlavním léčebným účinkem je *bronchodilatace, tedy uvolnění stažených průdušek. Nejčastěji se používají u astmatu nebo u *CHOPN. Po aplikaci účinkují několik hodin. Při silnějším astmatickém záchvatu však jejich doba působení podstatně klesá, anebo jedna dávka nepůsobí vůbec a je třeba vdechnout najednou více dávek. Jejich počet i intervaly podávání by měl upřesnit lékař. Nežádoucí účinky: např. třes rukou či celého těla, zvýšení krevního tlaku, bušení u srdce, zrychlení pulsové frekvence a bolesti hlavy.

Skupina krátkodobě působících ß2 agonistů se nazývá *SABA: viz *salbutamol (přípravky Ecosal, *Ventolin, Buventol), fenoterol (Berotec), terbutalin (Bricanyl).
Skupina dlouhodobě působících *LABA: formoterol (Foradil, v kombinaci s kortikosteroidem Combair, *Symbicort, Airbufo, Flutiform), salmeterol (Serevent, v kombinaci *Seretide, Asthmex).
Vedle inhalační formy, kterou je třeba podle možností vždy upřednostnit, existují také ß2 agonisté v podobě určené k požití ústy (Lontermin, Spiropent) a v injekční podobě (Bricanyl).

Betablokátory, ß- blokátory

Léky blokující tzv. ß receptory na zakončení vegetativního nervu sympatiku. Používají se u hypertenze a poruch srdečního rytmu. Mohou být v rozporu s léčbou astmatu a vyvolávat astmatické potíže. Také mohou způsobit snížení účinnosti léčby anafylaktického šoku adrenalinem. V současnosti užívané selektivní betablokátory jeví uvedená rizika menší.

Biologická léčba

Novější způsob terapie nádorových, autoimunitních a alergických onemocnění. Je založena na podávání látek, které se v lidském organizmu vyskytují, ale jsou připraveny metodami genetického inženýrství. Takto se využívají protilátky, *cytokiny, inhibitory cytokinů a antagonisté *receptorů. Využití biologické léčby se v současnosti stále rozšiřuje, ale k nejčastějším důvodům patří vybraná nádorová a autoimunitní onemocnění.

Biostim

Imunostimulans. „Lék na podporu imunity“ bakteriálního původu. Skutečná účinnost je nejistá. Viz *imunostimulancia.

Borelióza, lymeská borelióza

Borelióza jen infekční onemocnění způsobené bakterií borrelia burgdorferi. Přenáší se na člověka zejména klíštětem. Diagnostika této nemoci má být vždy podložena charakteristickými projevy onemocnění, nestačí pouze laboratorní nálezy protilátek. Souvislost chronické únavy a chronické boreliózy bývá v praxi nejednou uměle vykonstruovaná. Situace je obdobná jako u *chlamydií, existuje mnoho jejích podstatně častějších příčin.

Bricanyl

Bricanyl je chráněný název léčiva, které obsahuje účinnou látku terbutalin ze skupiny krátkodobě působících *ß2 agonistů – *SABA. Užívá se na rozšíření akutně zúžených průdušek při astmatu a CHOPN (*bronchodilatancium). Po vdechnutí začíná jeho účinek za několik minut a přetrvává po několik hodin. Při silnějším záchvatu dušnosti doba i síla účinku podstatně klesají. Potom je třeba vdechnout najednou 2 – 4 dávky, které se opakují v intervalech upřesněných lékařem. Pokud léčba astmatické dušnosti při správné technice podání nepomáhá, buď nejde o průduškové astma, anebo jde o astma nepříznivě probíhající. Obojí vyžaduje lékaře. Užití Bricanylu může u citlivých jedinců nebo při vysokých dávkách způsobit i účinky nežádoucí, např. třes rukou či celého těla, zvýšení krevního tlaku, bušení u srdce, zrychlení pulsové frekvence a bolesti hlavy.

Bromhexin

Bromhexin je chráněný název léku, obsahujícího účinnou látku hydrochlorid bromhexinu.
Jde o *mukolytikum. Bromhexin se používá na usnadnění odkašlávání při *vlhkém kašli, zejména v případech, kdy při zvýšeně viskozním, vazkém hlenu jeho vykašlávání vázne. Snížením viskozity hlenu je možné dosáhnout jeho snadnější oddělení z dýchacích cest a tím i vykašlání. Naproti tomu použití mukolytik na *suchý kašel není smysluplné.

Bronchi

Bronchi znamená průdušky.

Bronchiální hyperreaktivita

Bronchiální hyperreaktivita je zvýšená tendence průdušek reagovat na podráždění (např. chladným vzduchem, kouřem či prachem) zúžením a kašlem. Je příznačná pro průduškové astma, ale může provázet i jiné stavy. Vyšetřuje se *bronchokonstrikčním testem.

Bronchiální obstrukce

Bronchiální obstrukce je zvýšený odpor v průduškách vůči proudícímu vzduchu v důsledku zúžení jejich průsvitu.

Bronchitis

Zánět průdušek, bronchitida. Může být bez bronchiální obstrukce nebo s obstrukcí. Viz * bronchitis obstrukční. Viz *chronická obstrukční bronchitis.

Bronchitis obstructiva

Bronchitis obstrukční. Bronchitis obstructiva je zánět průdušek, spojený se zúžením jejich průsvitu a s omezením proudění vzduchu. Způsobuje *ztížené dýchání. Toto onemocnění může být akutní nebo chronické. Viz *bronchitis chronická obstrukční.

Bronchodilatace

Bronchodilatace je rozšíření stažených, zúžených průdušek. Provádí se pomocí *bronchodilatancií, viz též *bronchodilatační léčba.

Bronchodilatační léčba

Léčba směřující k rozšíření zúžených průdušek u astmatu či CHOPN. Nejlépe se uskutečňuje vdechováním *bronchodilatancií s krátkodobou účinností typu *Atrovent, *Berodual, Berotec, Buventol, *Ecosal, *Ventolin. Bronchodilatační léky mohou být také určené k aplikaci požitím (farmakologicky méně výhodné) nebo injekční cestou. Jde o léčbu úlevovou, působící proti potížím, nikoli proti vlastní příčině nemoci. Účinek inhalačních nebo injekčních bronchodilatancií nastává za několik minut a přetrvává několik hodin. Pokud léčba astmatické dušnosti při správné aplikaci uvedených léků nepomůže, buď nejde o průduškové astma, anebo jde o astma nepříznivě probíhající, pacienta ohrožující, které vyžaduje lékařskou péči. Viz též *SABA, *kombinovaná léčba astmatu.

Bronchodilatační test

Bronchodilatační test je spirometrické vyšetření průchodnosti dýchacích cest. Provádí se srovnáním naměřených hodnot v klidu a po podání *bronchodilatancia, které za určitých stavů zúžené průdušky rozšíří. Bronchodilatačním testem se tedy zjišťuje možnost úpravy obstrukce průdušek, t. zv. reversibilita bronchiální obstrukce. Je příznačná pro bronchiální astma, čímž se v typických případech odlišuje astma od diagnózy *CHOPN.

Bronchodilatancia

Bronchodiatancia jsou úlevové léky užívané při astmatu a CHOPN, jejichž úkolem je rozšiřování průdušek. Při dlouhodobém a opakovaném podávání může u některých jedinců s genetickou dispozicí nastat pokles jejich účinnosti nebo u některých dokonce tzv. *rebound fenomen. Potom jde o zhoršení onemocnění, které je způsobené aplikací léků. Mezi bronchodilatancia patří skupiny léků *SABA (např. Ventolin), *LABA (např. Formoterol), *anticholinergika (Atrovent) a *teofyliny (Syntophyllin). Rebound fenomen je obávaný zejména u SABA a LABA.

Bronchokonstrikce

Náhlé zúžení průdušek, způsobené smrštěním jejich svalstva. Způsobuje některé astmatické potíže, zejména dušnost, pískoty. Většinou trvá několik hodin, dní nebo i delší dobu. Bronchokonstrikci může způsobit také intensivní sportovní výkon, zejména na studeném a suchém vzduchu, znečištěný vzduch, alergeny a podobně. K umělému navození bronchokonstrikce dochází při bronchokonstrikčním testu.

Bronchokonstrikční test

*Spirometrické vyšetření pohotovosti průdušek reagovat zúžením na dráždivý podnět. Zjišťuje se jím přítomnost zvýšené reaktivity (*hyperreaktivity) dýchacích cest, která je příznačná např. pro průduškové *astma a také její stupeň. Bronchokonstrikční test se provádí srovnáním naměřených hodnot v klidu a po aplikaci bronchokonstrikčního podnětu (léky, běh), který má navodit zúžení průdušek (*bronchokonstrikci).

Bronchopneumonie

Infekční zánět plic, lidově zápal plic. Může jít o stavy nejrůznějšího průběhu a významu, které závisí na agresivitě infekčního původce, obranyschopnosti lidského organizmu a léčbě. Kombinací uvedených faktorů může vznikat na jedné straně neznatelné anebo na druhém konci možností i smrtelné onemocnění.

Broncho-Vaxom

Bakteriální imunostimulans, „lék na podporu imunity“, obsahující antigeny z usmrcených bakterií. Skutečná účinnost je nejistá, častější užívání může být rizikové. Viz *imunostimulancia.

Budesonid, budesonidum, BUD

Budesonid je název syntetického *kortikosteroidu vyjadřující jeho chemické složení. Jako *inhalační kortikosteroid je budesonid obsažen v přípravcích *Pulmicort, Budiair, Giona, Miflonid. V kombinaci s LABA se vyrábí k inhalační léčbě pod názvem *Symbicort, Airbufo. Nosní přípravky jsou nazvány Rhinocort, Tafen, Tincair. Jeví výborné léčebné účinky proti zánětlivým procesům ve stěně průdušek, nosní sliznici a na kůži. Používá se proto u astmatu, CHOPN, chronické rýmy a atopického ekzému.

Při vdechování budesonidu se menší část spolykané dávky vstřebává ze střeva, zatímco vdechnutá porce se může vstřebat z plic do krve až ze 100 % a z ní do jakéhokoli orgánu. Vstřebávání léku nelze nijak zamezit a bývá příčinou i závažných nežádoucích hormonálních účinků. Lokální nežádoucí účinky vznikají přímým působením kortikosteroidů v místě podávání – v ústech a dýchacích cestách. Z celkových nežádoucích účinků inhalačních kortikosteroidů jsou nejčastější osteoporóza (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – osteoporóza), poruchy nadledvinek (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – nadledvinky), poruchy růstu (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – poruchy růstu) a psychické poruchy (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky ­- psychické poruchy). Dále je to šedý a zelený zákal (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – oční nemoci), poruchy kůže (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – kožní poškození), cukrovka (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – cukrovka), obezita cushingoidního typu (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – Cushingův syndrom), svalová slabost (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – svalstvo) a další stavy. Mezi místní nežádoucí účinky patří poškození hlasivek s chrapotem (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – hlasivky), plísňová onemocnění sliznic (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – plísňová onemocnění) a jiné.

Nežádoucí účinky budesonidu jsou závislé na dávkování proto by měla většina astmatiků být léčena nízkými dávkami. U dětí starších pěti let života se za nízké dávkování budsonidu považuje dávka 100 – 200 ug budesonidu za 24 hod., u dospělých 200 – 400 ug denně, rozděleno do dvou denních dávek. Z důvodu rizika nežádoucích účinků je všeobecně  zdůrazňována nutnost podávání jeho nejnižších účinných dávek.

Buventol

Chráněný název léčiva, které obsahuje účinnou látku salbutamol ze skupiny krátkodobě *ß2 agonistů -*SABA. Buventol se užívá na rozšíření akutně zúžených průdušek při astmatu a CHOPN (*bronchodilatancium). Po vdechnutí nastupuje jeho účinek za několik minut a přetrvává po několik hodin. Při silnějším záchvatu dušnosti doba i síla jeho účinku podstatně klesají. Potom je třeba vdechnout najednou 2 – 4 dávky, které se opakují v intervalech upřesněných lékařem. Pokud léčba astmatické dušnosti při správné technice podání nepomáhá, buď nejde o průduškové astma, anebo jde o astma nepříznivě probíhající. Obojí vyžaduje lékaře. Užití Buventolu může u citlivých jedinců nebo při vysokých dávkách způsobit i účinky nežádoucí, např. třes rukou či celého těla, zvýšení krevního tlaku, bušení u srdce, zrychlení pulsové frekvence a bolesti hlavy.

Komentáře nejsou povoleny.