Slovník pojmů – F

Pojmy podle písmen: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z

Farmakoterapie

Léčba prostřednictvím léků.

Farmakum

Lék, léčivo.

FDA, Food and Drugs Advisory

Americká státní instituce, zaměřená na posuzování účinků a kvality léků a potravin. Uděluje pokyny americkým lékařům i lékárnám a jejími informacemi se řídí mnohé světové instituce. Požívá nejvyšší mezinárodní autoritu. Je nezávislá na farmaceutickém průmyslu. Její doporučení nezohledňují potřeby farmaceutického průmyslu. Postoje FDA byly v ČR často kritizovány. V minulosti šlo zejména o otázky nežádoucích účinků inhalačních kortikosteroidů, nosních kortikosteroidů a bronchodilatanancií s dlouhodobým působením (LABA), které se vyrábí jako antiastmatika také v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy (*Symbicort, *Seretide).

FENO

Viz *oxid dusnatý ve vydechovaném vzduchu.

Fenotyp

Vnější projev *genotypu, jehož podoba může záviset na působení vnějšího prostředí. Soubor znaků, kterými se v daném prostředí projevuje *genotyp organizmu nebo buňky. Genotypem je např. podmíněna atopická konstituce jedince, kdy jeho fenotypickými projevy mohou být alergická onemocnění.

Flixotide

Chráněný název léku, který obsahuje *kortikosteroid látku *fluticasone propionat. *Inhalační kortikosteroid, určený k léčbě průduškového astmatu a CHOPN vdechováním do plic. Jeví léčebné účinky proti zánětlivým procesům ve stěně průdušek. Přestože byl vyvinut pro lokální léčebné působení, po jeho vdechnutí se významná část dávky vstřebává z plic do krve a z ní do jakéhokoli orgánu. Vstřebávání léku nelze nijak zamezit a bývá příčinou i závažných nežádoucích hormonálních účinků. Lokální nežádoucí účinky vznikají přímým působením kortikosteroidů v místě podávání – v ústech a dýchacích cestách. Z celkových nežádoucích účinků inhalačních kortikosteroidů jsou nejčastější osteoporóza (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – osteoporóza), poruchy nadledvinek (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – nadledvinky), poruchy růstu (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – poruchy růstu) a psychické poruchy (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky ­- psychické poruchy). Dále je to šedý a zelený zákal (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – oční nemoci), poruchy kůže (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – kožní poškození), cukrovka (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – cukrovka), obezita cushingoidního typu (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – cushingův syndrom), svalová slabost (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – svalstvo) a další stavy. Mezi místní nežádoucí účinky patří poškození hlasivek s chrapotem (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – hlasivky), plísňová onemocnění sliznic (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – plísňová onemocnění) a jiné.

Tyto vedlejší účinky mohou být někdy i velmi závažné a dochází k nim nejčastěji při středně vysokém a vysokém dávkování. Viz *Inhalační kortikosteroidy – dávky a účinky. U dětí se za nízké dávkování považuje maximálně 100 ug Flixotide za 24 hod. např. 2 x denně 50 ug, u dospělých 100 – 250 ug denně, rozděleno do dvou denních dávek. Z důvodu rizika nežádoucích účinků je ve všech doporučeních k léčbě zdůrazněna nutnost podávání jeho nejnižších účinných dávek.

Fluimucil

Chráněný název léčiva, které obsahuje účinnou látku acetylcystein. Jde o *mukolytikum. Používá se na usnadnění odkašlávání při *vlhkém kašli, zejména v případech, kdy při zvýšeně viskozním, vazkém hlenu jeho vykašlávání vázne. Snížením viskozity hlenu je možné dosáhnout jeho snadnější oddělení z dýchacích cest a tím i vykašlání. Naproti tomu použití mukolytik na *suchý kašel není smysluplné.

Fluticason furoat

Název syntetického kortikosteroidu vyjadřující jeho chemické složení. Je obsažen v nosním přípravku Avamys. Používá se na chronickou rýmu alergického i nealergického původu, má velmi dobré léčebné účinky, ale poněkud horší aplikační systém.

Flutikason propionat, FP

Název syntetického kortikosteroidu vyjadřující jeho chemické složení. FP je obsažen v inhalačním přípravku s chráněným názem *Flixotide a v kombinaci s *LABA pod názvem *Seretide. Nosní přípravek se jmenuje Nasophan. Jeví výborné léčebné účinky proti zánětlivým procesům ve stěně průdušek a v nosní sliznici. Používá se proto u astmatu, CHOPN a chronické rýmy.

Při vdechování flutikazonu se malá část spolykané dávky vstřebává ze střeva, zatímco vdechnutá porce se může vstřebat z plic do krve až ze 100 % a z ní do jakéhokoli orgánu. Vstřebávání léku nelze nijak zamezit a bývá příčinou i závažných nežádoucích hormonálních účinků. Ty jsou závislé na celkové dávce využívané za delší období a individuální genové konstelaci pacienta. Vzhledem ke své chemické povaze skýtá fluticason propionat z dostupných inhalačních kortikosteroidů největší riziko nežádoucích účinků. Viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky.

U dětí se za nízké dávkování považuje maximálně 100 ug flutikazonu za 24 hod. např. 2 x denně 50 ug, u dospělých 100 – 250 ug denně, rozděleno do dvou denních dávek. Z důvodu rizika nežádoucích účinků je ve všech doporučeních k léčbě zdůrazněna nutnost podávání jeho nejnižších účinných dávek.

Foradil

Chráněný název inhalačního léku v práškové formě, který obsahuje účinnou látku *formoterol. Lék na uvolnění akutně zúžených průdušek u astmatu nebo CHOPN. Viz *LABA. Používá se buď samotný, s doporučením pro jednorázové použití nebo, častěji, v kombinaci s *inhalačními kortikosteroidy (*Symbicort, *Combair). Tento lék by se neměl užívat pravidelně po delší dobu bez inhalačního kortikosteroidu pro riziko závažného zhoršení astmatu. Toto riziko však ani při současném inhalováním kortikosteroidu úplně nemizí. Proto americká *FDA doporučuje užívání formoterolu pouze po dobu co nejkratší a po zlepšení projevů nemoci jeho vysazení.

Formoterol

Chráněný název léku a současně i název účinné látky. Náleží do skupiny *LABA, tedy dlouhodobě působících agonistů β2 receptorů (Long-Acting Inhaled β2-Agonsist). Je obsažen v kombinovaných preparátech *Symbicort a Combair, viz *kombinovaná léčba astmatu. *Bronchodilatans. U  akutního astmatického stažení průdušek způsobuje jejich uvolnění. Jeho účinek nastupuje do několika minut po nadechnutí a přetrvává až dvanáct hodin. Formoterol by se neměl užívat pravidelně po delší dobu bez inhalačního kortikosteroidu pro riziko závažného zhoršení astmatu. Toto riziko však ani při současném inhalování kortikosteroidu úplně nemizí. Proto americká *FDA doporučuje jeho užívání pouze po dobu co nejkratší a po zlepšení projevů onemocnění jeho bezodkladné vysazení.

Funkce plic

Funkce plic je dána především výměnou plynů, kyslíku a oxidu uhličitého, mezi zevním prostředím a krví. Krev nese kyslík ke tkáním a odsud odnáší do plic oxid uhličitý. Kyslík slouží k metabolismu tkání jako prostředek k uvoňování energie cestou oxidativní fosforylace. Oxid uhličitý vzniká jako odpadní produkt tohoto metabolizmu a musí být odstraňován.

Komentáře nejsou povoleny.