Slovník pojmů – G

Pojmy podle písmen: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z

Gastroezofageální reflux, GER

Stav, kdy na přechodu žaludku a jícnu dochází nevhodně k otevření dolního jícnového svěrače a tím se dostává obsah žaludku do jícnu. Pacienti to pociťují nejčastěji jako „pálení žáhy“, mohou také kašlat nebo mít dechové či jiné potíže. Pokud GER nezpůsobuje žádné potíže ani patrné poškození jícnu, považuje se za děj neškodný, fyziologický. Touto cestou však také může být jícen poškozován kyselinou a trávicími enzymy v žaludku obsaženými. Potom jde o refluxní onemocnění jícnu, GERD. Pokud se žaludeční obsah dostává přes jícen až do hltanu, jde o *esofagofarygeální reflux, který znamená prakticky vždy nežádoucí stav, onemocnění. Viz Gastroezofageální reflux v těhotenství (GER). DT.

Gen

Základní jednotka dědičnosti umístěná v určitém místě chromozomu (*lokus).

Generický název

Pojmenování léčiva podle jeho složení, obsahu léčivé látky. Nejde tedy o chráněný, obchodní, firemní název (specialitu).

Generikum

Léčivá látka, pojmenovaná podle složení, a nikoli podle obchodního názvu. Jako generika se v současnosti také označují různé výrobky léčiv, u kterých má účinná látka stejné složení (např. Nurofen –Ibuprofen) a nejde o první průmyslově vyráběný lék daného složení.

Genetická dispozice k alergické reakci

Vzniká v důsledku zdědění určité kombinace genů po rodičích. Pro rozvoj alergické reakce i alergického onemocnění je toto zdědění dědičné vlohy velmi důležité. Stejně tak je ke vzniku alergie třeba určitá konstelace vlivů zevního prostředí, bez kterých by se samotná dědičná dispozice nemohla uplatnit. Jde třeba o některé látky, vznikající znečišťováním životního prostředí. Nebo přítomnost určitých alergenů. Např. kdyby se člověk disponovaný k alergii na myší alergeny s takovými alergeny do kontaktu nedostal, tato dispozice by se v jeho životě neuplatnila.

Genetický polymorfizmus

Častý stav, kdy má *gen více svých „provedení“, forem, zvaných *alely. Praktický význam genetických polymorfismů je nesmírný. Způsobují skutečnost, že člověk je neopakovatelný jedinec. Prakticky každý člověk je tedy odlišný od ostatních svými dispozicemi k nemocem, reakcí na léky, odlišnostmi v látkové přeměně apod. Proto také mohou různí jedinci reagovat na stejný lék nebo zátěž odlišným způsobem. Příkladem může být např. reakce na alkohol, kouření, nevhodnou stravu, *inhalační kortikosteroidy apod.

Genom

Soubor genů v buňce. Tyto geny jsou umístěné v buněčném jádře a mitochondriích.

Genotyp

Genetická výbava určitého organizmu, která představuje soubor *alel specificky uspořádaných v jednom *genomu.

Genová exprese

Projev určitého genu prostřednictvím transkripce (přepisu) genové informace z DNA na RNA) a translace – přepisu informace kódované pořadím nukleotidů z mRNA na pořadí aminokyselin vznikající bílkoviny. Výsledkem je tvorba určité bílkoviny, která představuje *fenotypový projev *genu.

GINA

Globální iniciativa pro astma, Global Initiative for Asthma. Mnohonárodní instituce, která vydává pokyny pro diagnostiku a léčbu astmatu. Na základě úmluvy našich odborných lékařských společností jsou tyto materiály pro ČR závazné. Viz Podklady pro péči o astma. GINA. (NA).

GINI

The German Infant Nutritional Intervention Study. Německá studie s hypoalergenními (HA) mléky, v které nebyl řádně prokázán ochranný vliv HA mlék na vznik alergie, ale u dětí s HA mléky byl naopak patrný zvýšený výskyt průduškového astmatu. Bohužel je tato studie vydávána jako důkaz preventivního účinku HA mlék proti vývoji alergie u kojenců, a tak rodiče dětí tlačeni k chybnému postupu. Jde o příklad demagogie v medicíně.

Glukokortikoidy

Viz *kortikosteroidy.

Glutaman sodný

Též glutamát sodný. Glutaman sodný je typickým dochucovadlem v asijské kuchyni, používá se však dnes na celém světě. Protože je velmi levný a dokáže několikanásobně zesílit chuť potravin, dává se velmi často do potravinových výrobků. Tato látka velmi často způsobuje nežádoucí účinky s projevy na kůži, zažívání i celkového charakteru. Najdeme ho pod zkratkou E621 (příp. další verze E622 draselný, E623 vápenatý, E624 amonný, či E625 hořečnatý). Viz Glutamát sodný – příčina kopřivky, vyrážek, svědění a bolestí břicha.D.

Gravidita, horečky a paracetamol

Pro těhotné v současnosti neexistuje bezpečné analgetikum – antipyretikum. Přes všechny negativní zprávy o zvyšování rizika alergie a astmatu proto zůstává lékem volby u horeček v těhotenství paracetamol (Paralen, Panadol) v menších dávkách a s méně častou aplikací. Současně však je třeba nezapomínat na nefarmakologická opatření při horečkách, ev. bolestech (obklady, teplota prostředí, chladná sprcha, dostatek tekutin apod.). Vysoké horečky jsou samy o sobě také rizikovým faktorem pro vývoj plodu. Opravdové řešení problému užívání paracetamolu v těhotenství zdaleka nespadá jen do péče o těhotné, ale směřuje zejména k medicíně dětí, dorostu a mladých dospělých – k včasné léčbě i prevenci bolestivých stavů a pravidelného užívání léků.

Komentáře nejsou povoleny.