Slovník pojmů – H

Pojmy podle písmen: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z

HA mléka

Viz *Hypoalergenní mléka. Viz *GINI.

Halixol

Chráněný název léku, obsahujícího účinnou látku ambroxol. Jde o *mukolytikum. Používá se na usnadnění odkašlávání při *vlhkém kašli, zejména v případech, kdy při zvýšeně viskozním, vazkém hlenu jeho vykašlávání vázne. Snížením viskozity hlenu je možné dosáhnout jeho snadnější oddělení z dýchacích cest a tím i vykašlání. Naproti tomu použití mukolytik na *suchý kašel není smysluplné.

Hapten

Pojem hapten je odvozen od řeckého termínu haptein s významem připevnit, přivázat. Jde převážně o nízkomolekulární látku, která není sama o sobě schopna navozovat imunitní reakci. Může však vytvořit antigen navázáním se na makromolekulární nosič, čímž vznikne konjugovaný antigen, resp. aktivní *epitop. Touto cestou může navozovat imunitní odpověď, tvorbu protilátek, event. reagovat s protilátkami typu IgE. Takto se může stát antigenem, resp. epitopem téměř kterákoli chemická sloučenina. Působením chemických látek mohou být také chemicky modifikovány vlastní struktury člověka tak, že se na nich objeví nové antigeny. Některé chemické látky se navíc mohou chovat jako *adjuvantní činidla.

Hemoglobin

Krevní barvivo, obsažené v červených krvinkách. Slouží k vázání a přenosu kyslíku z plic do tkání. K jeho syntéze v organizmu je nezbytné železo, obsažené v molekule hemoglobinu. Při nedostatku železa v těle může docházet také k poruše imunity.

Herpetické viry, herpesviry

Herpetické viry mají společnou strukturu, způsob replikace (množení) a schopnost celoživotně přetrvávat v některých tkáních lidského organizmu. Patří mezi ně Virus herpes simplex 1 (HSV-1), herpes simplex 2 (HSV-2), lidský herpes virus 6 (HHV 6), virus varicela – zoster (VZV, virus planých nešovic), *virus Epsteina-Barrové (EBV, virus infekční mononukleosy) a *cytomegalovirus (CMV).

HFA

Viz *Hydrofluroalcon.

Histamin a antihistaminika

*Mediátor, který je jedním z hlavních prostředníků *alergické reakce 1. typu. Vazbou na *receptory tzv. cílových orgánů zprostředkovává vznik zánětlivé reakce. V místě jeho působení nastává rozšíření cévek, překrevní a zarudnutí, otok a svědění. Histamin se uvolňuje z buněk, které mají na svém povrchu navázaný *imunoglobulinem E. Ten se při přísunu alergenů s nimi prováže. Obtíže, které v důsledku této reakce vznikají, je možné tlumit *antihistaminiky (např. *Zyrtec, *Claritin, Xyzal, Aerius). Tyto léky působí tak, že se na receptory pro histamin naváží a tím je blokují pro vazbu a účinky histaminu. Histamin však má také četné potřebné fyziologické funkce, které jsou tlumeny současně s projevy alergického zánětu.

Histony

Polypeptidy buněčných jader. Při autoimunitních chorobách (například u lupus erytematodes) se proti histonům mohou tvořit antihistonové protilátky. Modifikace histonů, vzniklé působením vnějšího prostředí, mohou vést k nově vzniklým vlastnostem organizmu a jejich *epigenetickému přenosu na další generace.

Homeopatie

Způsob léčby nemocí, který je v rozporu se současným pojetím medicíny. Účinnost homeopatie nebyla na základě *medicíny založené na důkazech prokázána. Homeopatika působí *placebovým mechanizmem. To znamená, že podání těchto farmakologicky neúčinných látek, které vzhledově i chuťově vypadají jako skutečný lék, vyvolá pocit zlepšení nemoci cestou ovlivnění psychiky. Toto zlepšení nemoci je však většinou jen krátkodobé, protože lék neúčinkuje proti jejím příčinám ani hlavním mechanizmům. Z druhého pohledu by však bylo zbytečné se homeopatie zříkat, pokud poskytuje úlevu tam, kde skutečná léčba není možná nebo vhodná. Se somatickou neúčinností je totiž spojena také její neškodnost.

Homeostáza

Stálost vnitřního prostředí organizmu.

Hormony

Informační molekuly vznikající ve žlázách s vnitřní sekrecí a působící na orgány vzdálené místu jejich vzniku, prakticky v kterémkoli místě organizmu po přinesení krví. Ovlivňují mnoho funkcí lidského organizmu.

Horní cesty dýchací

Zahrnují nos, nosní dutiny, vedlejší dutiny nosní, ústní dutinu, nosohltan a hrtan. Slouží především k přívodu vzduchu do dolních cest dýchacích a plic a jeho úpravě před vstupem do plic. Jde o jeho čištění, ohřívání a zvlhčování. Speciální funkcí horních dýchacích cest je zachycení a potlačování infekčních elementů z vnějšího prostředí – baktérií, virů a plísní, které se nemají dostat do dolních cest dýchacích. Mezi hlavní obranné linie horních cest dýchacích patří neporušená struktura jejich výstelky – sliznic, jejich mikrobiální osídlení a slizniční imunita, která je umělými prostředky těžko ovlivnitelná. Proti agresivní infekci se sliznice dýchacích cest brání zánětlivou reakcí, která je jejich nositelem pociťována jako příznaky *infekce horních cest dýchacích.

Hvízdavé dýchání

*Pískoty na plicích. Zvukové fenomeny, které jsou někdy slyšitelné na dálku, jindy jen lékařským naslouchadlem (fonendoskop). Často je pacient také sám pociťuje v hrudi. Jsou příznačné pro obstrukci dýchacích cest, nejčastěji původu astmatického nebo z CHOPN. Vznikají během dýchání, převážně jako důsledek vibrací průdušek při zvětšené třecí síle vzduchu proudícího jejich zúženým průsvitem. Jednotlivé pískoty mohou být však také důsledkem přítomnosti hlenu v dýchacích cestách a nikoli jejich zúžení.

Hydrofluoroalcon, HFA

Látka, užívaná ve sprejových formách léků jako nosná. Od práškových forem léčiv se liší tím, že vytváří jemný roztok s částečkami tak malými, že se dostane až do nejperifernějších částí průduškového stromu. Nepoškozuje životní prostředí jako jejich freonový předchůdce chlorfluorokarbon (CFC). HFA je obsažen např. v antiastmatikách typu Alvesco, Budiair, Ecobec, Flixotide.

Hygienická hypotéza vzniku alergie

Podstatou hygienické hypotézy je vazba vzniku alergického onemocnění na snížený kontakt s infekčními elementy v raném věku. Poprvé byla zveřejněna v r. 1989, kdy Strachan zjistil negativní vztah mezi pylovou alergií a počtem sourozenců u 17 000 britských dětí. Navazovala epidemiologická pozorování migrantů, kdy již u první generace po přistěhování rodin z rozvojových zemí do zemí průmyslově vyspělých nastává nárůst alergických onemocnění. Design studií však neumožnil zhodnotit příčinnou souvislost vzestupu alergie s úbytkem infekce a není zřejmé, nakolik šlo o důsledky socio-ekonomických změn, stylu života a neinfekčních složek prostředí. Během dalších 25 let byly publikovány desítky prací, podporujících platnost hygienické hypotézy. Přestože teoretický význam hygienické hypotézy je nesporný, nepodařilo se ji zatím uplatnit v praktických opatřeních prevence alergie. Důvodem je zřejmě skutečnost, že existují další, početné rizikové faktory pro vznik alergie a nesmírná pestrost říše mikrobů a jejich vzájemných vztahů i složitost interakcí s konkrétním člověkem.

Hyperreaktivita průdušek

Viz *Bronchiální hyperreaktivita.

Hypersenzitivita

Přecitlivělost. Může vznikat na imunitním nebo neimunitním podkladu. Vyvolává ji kontakt s definovaným cizorodým podnětem v dávkách nesenzitivními osobami tolerovanými a provázená projevy onemocnění. Při opakovatelném kontaktu s podnětem má stejný průběh. Pokud je hypersenzitivní reakce započata specifickým imunitním mechanizmem, nazývá se reakcí alergickou. Hypersenzitivita je tedy obecnější pojem než *alergie.

Hypnogen

*Hypnotikum, lék na spaní. Vedle rychle a spolehlivě nastupujícího útlumu zhoršuje kvalitu spánku a jeho časté používání může zhoršit nespavost.

Hypnotika

Léky určené ke krátkodobému užívání k úlevě od nespavosti tam, kde nespavost svého nositele zneschopňuje nebo vede k těžkému stresu.

Hypoalergenní mléčné přípravky, HA mléka, mléčné hydrolyzáty

Kojenecká mléka, u kterých je cestou chemických a fyzikálních úprav dosaženo výrazného snížení množství mléčných alergenů – bílkovin kravského mléka. Připravují se jednak hydrolýzou bílkovin syrovátky po odstranění bílkoviny kaseinu vysrážením anebo hydrolýzou kaseinu. Jsou to takové přípravky, na které alergickými projevy nereaguje nejméně 90% pacientů s alergií na bílkoviny kravského mléka. HA mléka jsou tedy prospěšná pro děti s prokázanou alergií na bílkoviny kravského mléka, za tímto účelem byly vyvinuty. Pro prevenci alergie u dětí nealergických vhodná nejsou. Nejenže snížení rizika alergických nemocí nebylo po jejich požívání řádně prokázáno, ale existují důkazy o následném zvýšení výskytu průduškového astmatu a atopického ekzému.
Viz Výživa hypoalergenními mléky (HA mléky) neodpovídá dnešním poznatkům o prevenci alergie. NV
Viz Výživa kojenců HA mléky zvyšuje riziko alergických onemocnění. DV.

Komentáře nejsou povoleny.