Slovník pojmů – L

Pojmy podle písmen: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z

LABA

ß2 agonisté s dlouhodobým působením (Long-Acting Inhaled ß2-Agonists). Patří mezi *bronchodilatancia. U  akutního astmatického zúžení průdušek navozuje zpětné rozšíření. Tento účinek přetrvává až dvanáct hodin. Používání LABA prodělává v posledních letech revizi, protože je zde vážné podezření na nežádoucí účinky, konkrétně *rebound fenomen. Neměly by se užívat pravidelně po delší dobu bez inhalačního kortikosteroidu pro určité riziko závažného zhoršení astmatu. Toto riziko však ani při současném inhalováním kortikosteroidu zřejmě úplně nemizí. Proto americká *FDA doporučuje jejich užívání pouze po dobu co nejkratší a po zlepšení projevů onemocnění jeho bezodkladné vysazení.
LABA v inhalační formě: účinné látky salmeterol, formoterol. Registrované přípravky obsahující LABA: Atimos, *Foradil, Formoterol, Serevent. ß2 agonisté s dlouhodobým působením k požití ústy: Lontermin, Spiropent. LABA jako součást kombinovaných preparátů s inhalačními kortikosteroidy: např. přípravky Combair, *Seretide, *Symbicort.

Laboratorní vyšetření imunity

Viz *imunita – laboratorní vyšetření.

Laboratorní vyšetření alergie

Viz *alergie – laboratorní vyšetření.

Laryngitis

Viz *zánět hrtanu.

Latex

Látka vznikající v kaučukovníku (Hevea Braziliensis), obsažená v gumě a mnoha průmyslových výrobcích. Je častou příčinou alergických reakcí.
Viz Alergie na latex. LG.

Léčba lege artis

Původně léčba podle pravidel (lékařského) umění. V současné době je tímto pojmem míněna léčba podle současného stavu poznatků v lékařství. Za současný stav poznatků je možné považovat konsenzuální doporučení platná pro celý svět nebo Evropu, pokud jsou vydána reprezentativními institucemi. Z právního hlediska jsou pro léčbu lege artis u nás významné postupy doporučené v ČR.

Léčba kontrolní

Léčba, jejímž cílem je kontrola projevů onemocnění, podobně jako u léčby úlevové. Je však zaměřená spíše na jejich předcházení než tlumení potíží již vzniklých. Cílem kontrolní léčby není příčina onemocnění. Pojem léčba kontrolní se používá zejména v doporučeních pro léčbu astmatu.

Léčba příčinná, léčba kauzální

Působí proti vlastní příčině nemoci a takto může ovlivňovat nejen její projevy, ale i další vývoj nemoci a v nejlepším případě ji vyléčit tak, aby se již nevrátila. Jde například o léčbu streptokokové anginy penicilinem.

Léčba symptomatická, léčba úlevová

Viz též *úlevová léčba u astmatu. Léčba projevů nemoci, nikoli jehí příčiny. Zásah na úrovni tlumení potíží neboli symptomů onemocnění. Proto je také nazývaná léčba symptomatická. Úlevová léčba  nemá žádný vliv na vývoj onemocnění v budoucnu. Z tohoto důvodů někteří prodejci úlevových léků své výrobky takto neoznačují, odrazovali by tím ty konzumenty svých farmak, kteří by při správné informovanosti někdy své mírnější potíže raději snášeli bez léků.

Léčivo

Jde o léčivou látku nebo směs léčivých látek či léčivý přípravek, které mohou navodit léčebný účinek. Aby léčivo splňovalo dnešní podmínky, musí mít plně definované chemické složení, popsaný mechanismus účinku a přesný cíl podávání včetně diagnózy, pro kterou je doporučeno. Látky, které uvedené podmínky nesplňují, by se v racionálním lékařství neměly používat a náleží spíše do kategorie iracionálního léčitelství. Často jde např. o přípravky, které by údajně měly „podporovat imunitu“ (již tento cíl je zde nedefinovaný), homeopatika atd. Registrovaná léčiva podléhají přesným směrnicím, které v ČR zařizuje *SÚKL, v Evropské unii *EMA.

Lék

Léčivá látka nebo léčivý přípravek, upravený do definitivní podoby, v jaké se používá a podává pacientovi.

Léková závislost

Naše společnost patří mezi nejhltavější polykače léků v Evropě. V ČR je ideální prostředí pro konzumaci farmak a pěstování lékových závislostí. Z příčin přehnaného předepisování léků u nás je nutné jmenovat také tlak pacientů, tlak farmaceutických firem a snaha léčit neléčitelné – sociální problémy.
Viz *Léková závislost. NO.
Viz Benzodiazepin je dobrý sluha, ale zlý pán. NO.

Lékové interakce

Vzájemné ovlivňování léků svými účinky, vyplývající z jejich kombinací při léčbě určitého nemocného. Současné užívání více léků vede často k jejich těžko domyslitelným účinkům, často nežádoucí povahy. Riziko komplikací z kombinací jednotlivých farmak tak někdy může převyšovat prospěch z těchto léků i riziko z nemocí.

Lékový abusus

Užívání léků, které neplní svůj cíl léčit účelně určité onemocnění, ale stalo se návykem.

Leukocyty

Bílé krvinky. Rozdělují se na lymfocyty, granulocyty (neutrofilní, eosinofilní a basofilní) a monocyty.

Levocetirizin

Název *antihistaminika vyjadřující jeho chemické složení. Levocetirizin je obsažen v četných registrovaných přípravcích, např. pod jmény *Xyzal, Volnostin, Levocetirizin. Úlevové léčivo doporučené u pylové alergie a kopřivky. Jeho působení je často provázeno ospalostí a únavou, není proto vhodný pro řidiče. Nemá preventivní účinek proti vzniku a rozvoji alergických onemocnění, atopického ekzému či astmatu (viz *Xyzal a EPAAC).

Locus

Konkrétní místo v molekule *DNA na *chromosomu, kde se nalézá určitý *gen. V jednom lokusu může být jenom jedna z možných *alel daného genu.

Loratadin

Název *antihistaminika vyjadřující jeho chemické složení. Loratadin je obsažen v registrovaných přípravcích, např. pod jmény Claritin, Flonidan, Loratadin. Úlevové léčivo doporučené u pylové alergie a kopřivky. Jeho působení nebývá provázeno ospalostí a únavou. Nemá preventivní účinek proti vzniku alergických onemocnění, atopického ekzému či astmatu.

Luivac

Bakteriální imunostimulans nejisté účinnosti.

Lymeská borelióza

Viz *borelióza Lymeská.

Lymfatické orgány, lymfoidní orgány

Orgány, ve kterých převládají *lymfocyty, ale nacházejí se v nich i jiné buňky. Primární lymfatické orgány jsou brzlík a kostní dřeň. Dochází v nich ke zrání lymfocytů. Sekundární lymfatické orgány zahrnují mízní uzliny, slezinu a slizniční lymfoidní tkáně. V nich se odehrávají imunitní procesy.

Lymfocyty

Druh bílých krvinek (leukocytů). Imunitní buňky klíčového významu, které jsou zodpovědné za *imunitu specifickou

Komentáře nejsou povoleny.