Slovník pojmů – R

Pojmy podle písmen: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z

RNA

Ribonukleová kyselina. Genetická struktura, na kterou se přenáší informace z *DNA.

Rakovina plic

Onemocnění plic zhoubným nádorovým bujením. Při zastižení v časné fázi vývoje je nemoc vyléčitelná. Při opožděné diagnóze lze sice zlepšit průběh onemocnění, ale smrt je neodvratná a poslední období života je často, přes pokrok v medicíně, plný velkého utrpení. Proto je nejdůležitější prevence onemocnění, v případě výskytu plicní rakoviny je rozhodující včastnost stanovení diagnózy. Ze známých příčin je nejčastější kouření. Také CHOPN zvyšuje riziko rakoviny plic.

Randomizace

Využití principu nahodilosti při provádění studie, kdy jsou pacienti do experimentální a placebové skupiny rozděleni náhodně, např. losem.

Reakce přecitlivělosti I. typu

Odpověď imunitního systému na kontakt s alergenem, která je zprostředkovaná protilátkou třídy IgE. Molekuly IgE jsou navázány na buňkách a zprostředkovávají alergickou reakci po tom, co se na ně naváží alergeny.

Rebound fenomen

Zhoršení onemocnění po vysazení léků, způsobené léčbou.

Receptory

Struktury v lidském organizmu, na které se váží určité konkrétní sloučeniny, ligandy. Jako ligandy působí např. hormony nebo imunitní působky – cytokiny. Touto cestou dochází k přenosu informací. Ligandy mohou stimulovat další informace vycházející z receptoru, anebo je tlumit. Příkladem receptoru je receptor pro *histamin H1. Navázání histaminu na tento receptor se spouští alergická reakce. Tato reakce se může omezit tím, že se na receptor naváží *antihistaminika (např. *Zyrtec, Aerius). Jiným příkladem je adrenergní ß2 receptor. Pokud se na něj naváží ß2 agonisté (Ventolin, účinná látka salbutamol), stimuluje se aktivita těchto receptorů, vedoucí k rozšíření zúžených průdušek.

Refluxní nemoc jícnu

Viz *gastroezofageální reflux

Remodelace průdušek

Přestavba mikrostruktury stěny průdušek. Dochází k ní při některých chronických plicních onemocněních a znamená poškození jejich normální struktury. U *astmatu průduškového k remodelaci dýchacích cest někdy dochází, a to částečně z nejasných důvodů. Léčebně je však těžko možné remodelaci plic zamezit, onemocnění má svůj, spíše neovlivnitelný, přirozený vývoj. Pokročilejší remodelace dýchacích cest vede ke zmenšení jejich průsvitu, které je možné zjistit *spirometrií.

Rentgen plic

Důležité vyšetření k vyloučení či potvrzení různých nemocí, včetně rakoviny plic. Má být proveden u většiny potíží z dýchacího systému. Na RTG snímku plic se zobrazují všechny struktury celých plic sumárně v jedné rovině (v ploše). Podrobnější a přesnější zobrazovací vyšetření plic pomoci rentgenových paprsků je *počítačová tomografie (CT plic), která zobrazuje plíce v libovolně zvolených řezech, tedy v jednotlivých vrstvách. Znamená pro pacienta větší dávku záření. Často je však její provedení nezbytné a jeho výtěžnost potom převyšuje rentgenovou zátěž.

Respirace

Viz *dýchání.

Respirační infekce

Infekční onemocnění dýchacího systému, tedy dýchacích cest a plic. Jde zejména o *záněty nosohltanu (rhinopharyngitis), *záněty vedlejších dutin nosních (sinusitis), *záněty hrtanu (laryngitis), *záněty průdušek (bronchitis), *záněty průdušnice (tracheitis) a *záněty plic (pneumonie). Nejčastěji jsou virového původu, ale také mohou být způsobené bakteriemi, plísněmi nebo prvoky.

Reverzibilita průduškové obstrukce

Částečná nebo úplná vratnost zúženého průsvitu průdušek do normální šíře.

Revmatická onemocnění

Skupina celkových onemocnění, jejichž společnou příčinou jsou *autoimunitní děje. Jde o děje, kdy se imunita aktivitou svých buněk i protilátek obrací proti svému nositeli. Pokud tytu děje vedou k revmatickému onemocnění, jde již o autoagresi. Může jít např. o kloubní revmatismus, lupus erythematodes, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom.

Revmatizmus

Artritida. Zánětlivé onemocnění kloubu. Projevuje se bolestmi oteklých kloubů a omezením jejich hybnosti chronického charakteru. Někdy je přítomno i zarudnutí a horkost kůže v místě a okolí kloubu. Původ artritidy může být infekční nebo neinfekční. Z neinfekčních příčin jsou časté příčiny *autoimunitní, tedy imunitní procesy zaměřené proti tkáním svého nositele. Častým autoimunitním zánětem kloubu je revmatoidní artritis (RA), u dětí jde o *juvenilní revmatoidní artritis (JRA). Může však jít i o jiné, vzácnější *autoimunitní onemocnění.

Rhinitis

Viz *rýma.

Ribomunyl

Bakteriální imunostimulans nejisté účinnosti, pocházející z antigenů usmrcených bakterií. Skutečná účinnost je nejistá, častější užívání může být rizikové. Viz *imunostimulancia.

Risk ratio

Relativní riziko nemoci, vyjádřené např. jako poměr výskytu nemocných jedinců ve sledovaném souboru ku počtu zdravých jedinců v souboru kontrolním.

RNA

Ribonukleová kyselina, sloužící k přenosu informací pro syntézu bílkovin. mRNA – přenosová RNA.

Rozedma plic

Viz *emfyzém plic.

Roztoči bytového prachu

Okem neviditelní členovci, kteří se vyskytují nejvíce v lůžku, zejména matracích, polštářích a pokrývkách. Jejich výměšky mají silně alergizující účinky. Mohou však škodit i nealergickými cestami působení. Při alergii na roztoče nastává také zvýšené riziko průduškového astmatu, a to i jeho těžké formy. Viz *Roztoči bytového prachu jako příčina astmatu a atopického ekzému. NG.

Roztočové alergeny

Velmi pestrá a početná směs alergenů, které se podle svých vlastností dělí do 24 skupin. Může působit velmi negativně na zdraví lidí svými alergickými, imunitními i chemickými mechanizmy. Patří k relativně těžším složkám bytového prachu, proto se po jeho rozvíření rychle usazují na povrchy. Ve vzduchu jich za klidových podmínek poletuje prakticky nulové množství. Z tohoto důvodu nejsou k jejich odstraňování účinné čističky vzduchu. V praxi se neprokázala ani účinnost akaricidů, tedy látek na hubení roztočů. K odstranění roztočů a jejich alergenů je účinný pouze komplex opatření, spočívající v odstraňování bytového prachu a ve speciálních povlacích lůžka, nepropustných pro roztočové alergeny.

Viz *Opatření proti roztočům bytového prachu. NG.

Viz *Je potřeba zvlhčovat vzduch v místnostech a nepřetápět?“ DO

Růst při léčbě inhalačními kortikosteroidy (IKS)

Viz *Inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – poruchy růstu.

RS viry

Respiro-synciciální virus. Způsobuje infekce dýchacích cest, které u malých dětí vedou často k obstrukcím průdušek jako u astmatu. Jejich určitý vztah k astmatu existuje a již dlouhou dobu se o něm diskutují detaily.

Rýma

Rhinitis. Zánětlivé onemocnění nosní sliznice, které se může, nebo nemusí projevovat sekrecí (výtokem) z nosu. Dalšími příznaky někdy bývá svědění v nosu, vznikající drážděním nervových zakončení a s ním spojené kýchání. Častá je při rýmě také nosní neprůchodnost, 11způsobená rozšířením krevních cév v nosní sliznici a jejím otokem. Může být provázena také ztrátou čichu.

Rýma může být infekční, alergická, hyperreaktivní (ze zvýšené dráždivosti), hormonální (např. v těhotenství) nebo léková (z určitých léků, např. léků „proti rýmě typu Olynth, Sanorin). Podle trvání průběhu akutní nebo chronická. Bývá většinou spojená se zánětem vedlejších dutin nosních ( *zánět vedlejších dutin nosních, sinusitis, rhinosinusitis). Chronická rýma se často kombinuje s astmatem, potom je třeba léčit obě onemocnění. Existují i další závažné komplikace rýmy. Viz *Jak se správně podávají nosní spreje. NR.

Viz *Chronická rýma – příznaky, příčiny a léčba. NR.

Viz *Výplachy nosu. NR.

Rýma hormonální

Velmi častá rýma, objevující se v těhotenství, kdy mají ženy až ve 30% příznaky rýmy, zvl. pocit „ucpaného nosu“, i když nejsou nachlazené. Je způsobena zvýšením hladin hormonů, zvl. progesteronu, který stoupá až do konce těhotenství.

Komentáře nejsou povoleny.