Slovník pojmů – T

Pojmy podle písmen: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z

Teofyliny

Teofyliny jsou farmaka ze skupiny xantinů. Užívají se požitím ústy nebo injekčně. Z důvodu nebezpečí nežádoucích účinků vyžadují přesné dávkování. Otrava teofyliny je velmi nebezpečná. Příkladem jsou preparáty Afonilum. Euphyllin, Syntophyllin, Theoplus. U dětí by se měly teofyliny podávat již jen zcela výjimečně.

Tetracyklinová antibiotika

Tetracyklinová antibiotika Skupina antibiotik, která jsou již pro široké používání poněkud zastaralá. Jsou však dobře účinná u určitých druhů infekcí, jako např. chlamydiové, mykoplazmatické, ureaplasmatické a tam se používají. Nehodí se k léčbě dětí do 18 let. Mají četnější nežádoucí účinky.

TLRs

TLRs je zkratka pro tall-like receptory. Jde o *receptory na imunitních buňkách, známé jako jedny z receptorů vnějšího nebezpečí, zejména infekčních elementů. Jsou součástí systému *nespecifické imunity. Viz *imunita vrozená – molekulární nástroje.

Tíže na hrudníku

Tíže na hrudníku je pocit často spojený s pocitem *dušnosti. Často udávaný pacienty s průduškovým astmatem.

Tolerance

Viz *imunitní tolerance.

Tolerogeny

Tolerogeny jsou antigeny, na které je navozena aktivní imunitní tolerance a nikoli alergie.

Totální kontrola astmatu

Stav, kdy nemocný astmatem nemá po delší dobu naprosto žádné projevy onemocnění. Pokud takovýto stav nenastane účinkem doporučených dávek léků, ale dávek zvýšených, je v rozporu s dohodnutými pravidly léčby astmatu. Totální kontrola astmatu není, z důvodu obav z nežádoucího dopadu přehnané léčby, obsažena v žádném z platných mezinárodních doporučení. Tento fenomén vznikl z aktivit výrobce léků.  Viz *Astma – kontrola astmatu jako cíl léčby.

Toxická reakce

Na rozdíl od přecitlivělosti vzniká toxická reakce působením látek, u kterých se při toxické dávce dá reakce očekávat téměř u kteréhokoli jedince. Nesouvisí s individuální přecitlivělostí.

Tracheitis

Viz *zánět průdušnice.

Transkripce

Transkripce je přepis genetické informace z *DNA na mRNA (viz *RNA).

Translace

Přepis informace kódované pořadím nukleotidů z m*RNA na pořadí aminokyselin vznikající bílkoviny se nazývá translace. Výsledkem je tvorba určité bílkoviny, která představuje *fenotypový projev genu.

TSLP

TSLP je zkratkou pro Thymic stromal lymfopoietin. *Cytokin se značným významem pro vznik alergických stavů i v protiinfekční imunitě. Je produkovaný např. buňkami kůže, keratinocyty.

Turbuhaller

Turbuhaller je inhalační systém na vdechování léků v práškové formě. Je součástí přípravků Symbicort a Pulmicort. Je značně používaný a oblíbený. Má svoje výhody i nevýhody, které jsou podobné jako u práškového inhalačního systému *Discus.

Komentáře nejsou povoleny.