Slovník pojmů – V

Pojmy podle písmen: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z

Vakcíny alergenové

Viz *alergenové vakcíny.

Vasokonstrikce

Vasokonstrikce je stažení cév, většinou omezené doby trvání. Jde o zúžení jejich vnitřního průsvitu.

Včela  a vosa – alergie na bodnutí

Viz *Alergie na včelu a vosu – projevy, léčba a prevence. DG.

Viz *Alergie na hmyzí jed. LG.

Ventilace plicní

Ventilace plicní  znamená dýchání plícemi. Zabezpečuje výměnu dýchacích plynů mezi atmosférou a plícemi. Ventilační funkce se měří spirometrem, toto vyšetření se nazývá *spirometrie.

Ventolin

Ventolin je chráněný název léku, který obsahuje účinnou látku salbutamol ze skupiny  krátkodobě působících *ß2 agonistů – *SABA.  Užívá se na rozšíření akutně zúžených průdušek při  astmatu a CHOPN (*bronchodilatancium). Po vdechnutí  nastává účinek Ventolinu za několik minut a přetrvává po několik hodin. Při silnějším záchvatu dušnosti doba i síla účinku podstatně klesá. Potom je třeba vdechnout najednou 2 – 4 dávky, které se opakují v intervalech upřesněných lékařem. Pokud léčba astmatické dušnosti při správné technice podání nepomáhá, buď nejde o průduškové astma, anebo jde o astma nepříznivě probíhající. Obojí vyžaduje lékaře. Užití Ventolinu může u citlivých jedinců nebo při vysokých dávkách způsobit i účinky nežádoucí, např. třes rukou či celého těla, zvýšení krevního tlaku, bušení u srdce, zrychlení pulsové frekvence a bolesti hlavy.

Virus

Virus  je ultramikroskopický nebuněčný organizmus, který je podstatně menší než bakterie. Odlišuje se od nich svojí jednoduchou strukturou. Pomocí vlastní výbavy není schopen samostatného života a množení. Využívá k tomu cizí organizmy, kde žije uvnitř buněk a napojuje se na jejich látkovou výměnu. Některé viry sestávají pouze z nukleové kyseliny a bílkovinného pláště. Na typické virové nákazy nejsou běžná antibiotika, zaměřená proti bakteriím, účinná. Na určité druhy virů jsou však k dispozici léky protivirové.

Vlhkoměr

Vlhkoměr je přístroj na měření *vlhkosti vzduchu,  která se měří stanovením množství vodních  par ve vzduchu obsažených. Jednotkou je procento nasycení.  Běžné vlhkoměry mohou mít chybu měření natolik velikou, že se ke kontrole vhkosti vzduchu ze zdravotních účelů nehodí. Je třeba používat kvalitní, standardizovaný vlhkoměr  prodávaný ve speciálních obchodech s měřící technikou.

Vlhkost vzduchu

Vlhkost vzduchu  se vyjadřuje se v procentech nasycení vzduchu vodními parami ve srovnání s maximálním možným nasycením za daných podmínek. Přiměřená vlhkost je důležitá z důvodu správné funkce dýchacích cest. Ty jsou na povrchu potaženy tenkou vrstvičkou hlenu, která se pomocí pohybu mikroskopických řasinek posunuje a odvádí tak zachycené nečistoty ze vzduchu. Suchý vzduch (vlhkost méně než 35 – 40 %) tuto vrstvičku vysušuje, narušuje pohyb řasinek a samočistící mechanizmus sliznic se tím  poškozuje. Dýchací cesty reagují na suchý vzduch zduřením sliznic, což vede například k nosní neprůchodnosti a také k hromadění hlenu a nečistot v dýchacích cestách. Zvyšující se vlhkost vzduchu, zejména nad 55 – 60 % nasycení,  vede k mnohonásobně narůstající množivosti roztočů či plísní, které vodu ve vzduchu ke svému životu nezbytně potřebují. Pro pacienty s astmatem a alergiemi je tedy optimální udržovat vlhkost vzduchu v rozmezí 40 – 50 % nasycení vodními parami. Dnešní technické možnosti to většinou již umožňují.

Viz: *Je třeba zvlhčovat vzduch a nepřetápět? www.alergieimunita.cz/dotazy čtenářů/alergie

Vnější prostředí

Vnější prostředí  je vedle dědičné dispozice k alergii rozhodujícím faktorem, který rozhoduje o vzniku a udržování alergického onemocnění. Vedle alergenů může obsahovat i další škodliviny, které rozvoji a udržování alergických potíží napomáhají. U astmatu a pylové alergie jde například o výfukové plyny. Nesporně může jít i o původce infekčních onemocnění, zejména *viry a *mykoplazmata. Alergická onemocnění mohou výrazně zhoršovat i různá dráždidla, vyskytující se ve vnějším prostředí. Například cigaretový kouř, různé chemikálie, působící inhalačně i na kůži apod. V případě astmatu jde o tzv. spouštěče (potíží).

Výplachy nosu

Viz *Výplachy nosu. NR.

Vyšetření krevních plynů

Viz *krevní plyny – vyšetření.

Výživa kojence a vznik alergických onemocnění

Viz *Výživa kojence a vznik alergických onemocnění. NV.

Viz *Prevence alergie: Zavádění jednotlivých pokrmů do jídelníčku kojence. LV.

Viz *Kdy a jak zavádět kojenci příkrmy mléčné výživy ? DV.

Výživové doplňky

Výživové doplňky jsou přípravky, jejichž  účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou koncentrovaným zdrojem vitamínů a/nebo minerálů či dalších aktivních látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Zásadně se liší od registrovaných léčiv tím, že nepodléhají přísným kontrolám složení a kvality *SÚKL (Státního ústavu pro kontrolu léčiv). Je známo, že nejlepším zdrojem látek obsažených ve výživových doplňcích je přirozená strava.

Komentáře nejsou povoleny.