Slovník pojmů – X

Pojmy podle písmen: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z

Xenobiotika

Xenobiotika jsou látky, které nevznikají v lidském organizmu ani v přírodě, ale lidskou činností. Někdy jde o biologicky aktivní látky, které znečišťují životní prostředí nebo potravu.  Lidský organizmus ovlivňují xenobiotika farmakologicky (léky), toxikologicky (jedy), hormonálně nebo imunologicky. Zhoršování životního prostředí činí otázky vlivu xenobiotik na imunitu velmi aktuálními. Tuto problematiku zkoumá ekoimunotoxikologie.

Xyzal.

Viz *Levocetirizin.

Xyzal a studie EPAAC. Významná mezinárodní, dvojitě zaslepená, *randomizovaná,  placebem kontrolovaná studie. Jejím hlavním cílem bylo zhodnocení pokusu  o sekundární prevenci astmatu antihistaminikem  *levocetirizin (*Xyzal). Výsledkem bylo zjištění, že levocetirizin  je v prevenci astmatu zcela neúčinný. Tento výsledek je v souladu s výsledkem předchozí studie *ETAC. Protože však tato studie měla ještě před ukončením extrémní a současně matoucí publicitu, zdravotnická i laická veřejnost byla přesvědčena o výsledcích v opačném smyslu, tedy že levocetirizin je v prevenci astmatu účinný.  Tento stav nebyl v ČR nikdy uveden na správnou míru. Viz též *antihistaminika – nadužívání.

Komentáře nejsou povoleny.