Oční, kožní a metabolické nežádoucí účinky inhalačních kortikosteroidů

Aktualizováno: 23.4.2014, MUDr. JIří Novák

Souhrn:
Mezi nežádoucí účinky inhalačních kortikosteroidů náleží také šedý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukom), kožní poruchy, změny v krevním obraze, zhoršení glukosové tolerance.

MEZI NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY INHALAČNÍMI KORTIKOSTEROIDY (IKS) TAKÉ NÁLEŽÍ:

Katarakta a  glaukom. Zvýšené riziko uvedených onemocnění při léčbě inhalačními kiortikosteroidy bylo definitivně potvrzeno zejména studiemi z Austrálie.

Kožní poruchy ve smyslu atrofie, zhoršená hojivost, krvácení do kůže u dávek 800ug/den jsou časté a v literatuře opakovaně potvrzené.

Změny v krevním obraze charakteristické pro léčbu glukokortikoidy.

Zhoršení glukosové tolerance. Diabetes. Význam možných systémových účinků narůstá zejména tam, kde je k onemocnění dispozice nebo již probíhá. Pro definitivní zhodnocení výskytu a významu systémových účinků IKS chybí  dlouhodobé, prospektivní studie s různými preparáty v celém rozsahu křivky dávka – účinek.

Autor: MUDr. J. Novák, ÚVN Praha

Kam pokračovat: Vzájemné srovnávání žádoucí i nežádoucí účinnosti inhalačních kortikosteroidů

Literatura:

1.  Novák J. Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů: Část III. Nežádoucí účinky inhalačních kortikosteroidů na oči, kůži, psychiku a metabolismus. Alergie 2007; 8: 59 – 65.

Klíčová slova: inhalační kortikosteroidy, IKS, šedý zákal, zelený zákal, glaukom, katarakta, kožní poruchy, glukosová tolerance.