Žaludeční reflux – léčba

Základní pravidla léčby GER: Omezit vše, co nadměrně zvyšuje tlak v žaludku působením zvenčí i zevnitř, vytlačuje se tím jeho obsah do jícnu. Nepřejídat se a nepřepíjet. Po jídle si nelehat. Jíst 5x denně, menší porce. Omezit dráždivé pokrmy, tučné, kávu, alkohol, čerstvé pečivo a vše, po čem pálí žáha.

Při použití léku Airbufo je třeba ho vdechnout do plic silným a hlubokým nádechem. Následné zatajení dechu je zapotřebí proto, aby se mohl lék vstřebat do stěny průdušek a tam působit tlumením zánětu, který je příčinou astmatu.

Princip.: Lék v práškové formě je třeba při použití vdechnout do plic silným a hlubokým nádechem. Následné zatajení dechu je zapotřebí proto, aby se mohl vstřebat do stěny průdušek a tam tlumit zánět, který je příčinou astmatu.

Nejčastější nežádoucí účinky alergenové imunoterapie se projevují v místě aplikace. U podjazykové vakcíny jde zejména o svědění pod jazykem nebo v ústech. Může jít i o otok ústní sliznice, rtů, případně i jazyka nebo hrdla. Nežádoucí účinky se však mohou týkat i celého organismu.

Žaludeční reflux – vznik a význam

Při žaludečním refluxu se obsah žaludku dostává do jícnu, který je tím poškozován. Projevuje se zejména pálením žáhy. Uniká-li refluxát z jícnu mimo něj, nastává reflux mimojícnový, který poškozuje zejména dýchací cesty. aniž by pálení žáhy muselo být pociťováno.

Léčba atopického ekzému – dvanáct rad

Léčba atopického ekzému vychází ze znalosti jeho příčin a správného ošetřování kůže. U pacienta mají být sledovány vlivy prostředí - zevní škodliviny, lokální prostředky dostávající se do kontaktů s kůží, možný vliv stravy a inhalačních alergenů, psychický stres a další.

Pylová alergie

Lidský organizmus může reagovat alergicky na kontakty pylu se sliznicemi dýchacích cest, spojivkami nebo kůží. Léčebně by se nemělo zapomínat, tam kde je to možné, na snížení vystavování se pylovým alergenům v životním prostředí. Léčba pomocí léků je často nenahraditelná, alergenová imunoterapie pylovou vakcínou však často spotřebu léků výrazně sníží a někdy dokonce i nahradí.

Prevence bodnutí hmyzem blanokřídlým je pro alergiky mimořádně důležitá. Včelí či vosí jed může způsobovat i život ohrožující stavy. Jejich předcházení spočívá především ve vyhýbání se místům, kde se uvedený hmyz zvýšeně vyskytuje a v opatrnosti při rizikových situacích.

Léčba alergie vakcínou zhotovenou z alergenů způsobujících onemocnění se blíží příčinám nemoci více než léčba pomocí léků. Její úspěšnost je kolísavá a závisí  na více faktorech. Pokud se po prvním roce jeví léčba jako úspěšná, provádí se po dobu 3 - 5 let.

Pylová alergie – neléková opatření

Pylová alergie (senná rýma) může být léčena třemi způsoby, které je vhodné v závažnějších případech kombinovat: 1. Neléková opatření jsou důležitým způsobem léčby a jejich cílem je, aby se onemocnění zbytečně nezhoršovalo. 2. Užívání úlevových léků je vhodné tam, kde pacient již výrazně cítí potřebu si od potíží nějak pomoci. 3. U některých pacientů je možné zahájit příčinnou léčbu pylovou vakcínou.