Technika inhalací – Airbufo. Návod k použití.

Aktualizováno: 13.3.2021, MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
Při použití léku Airbufo je třeba ho vdechnout do plic silným a hlubokým nádechem. Následné zatajení dechu je zapotřebí proto, aby se mohl lék vstřebat do stěny průdušek a tam působit tlumením zánětu, který je příčinou astmatu.

 

Návod k vlastnímu použití inhalačního systému Forspiro (přípravek Airbufo):

1. Otevřít červený ochranný kryt jeho odklopením. Tím se odhalí náústek a počítadlo s číslem, ukazujícím počet
zbývajících dávek.
2. Odklopit bílou páčku s náústkem tlakem na její zdrsnělý konec až na doraz, kdy je slyšet cvaknutí. Tím se v kovovém pásku posune kapsle s lékem proti náústku.
3. Bílou páčku vrátit do původní pozice, až do zaklapnutí. Tím se perforuje kapsle s lékem a inhalátor je připraven k použití.
4. Inhalátor je ještě mimo ústa. Klidně a zhluboka si vydechněte, ne do inhalátoru.
5. Inhalátor držet ve vodorovné poloze s ochranným krytem mířícím dolů. Sevřít rty pevně kolem náustku.
6. Zhluboka, razantně a plynule se nadechnout ústy, přes inhalátor.
7. Zatajit dech přibližně na 10 vteřin, pokud to snadno nejde tak alespoň na 5 vteřin.
7. Vyjmout inhalátor z úst a zvolna vydechnout (ne do inhalátoru).
8. Pokud se mají inhalovat 2 dávky, opakují se body 2 až 7.
9. Zavřít červený ochraný uzávěr.
10. Po inhalaci předepsané dávky si vypláchnout ústa vodou a vyplinout ji.

Inhalátor obsahuje 60 dávek práškového léčiva ve stočeném hliníkovém proužku. Má počítadlo dávek, které ukazuje kolik dávek ještě zbývá, počítáno od šedesáti k nule. Po dosažení posledních 10 dávek se čísla objeví na červeném pozadí.

Další informace je třeba si přečíst z příbalového letáku.