Při použití léku Airbufo je třeba ho vdechnout do plic silným a hlubokým nádechem. Následné zatajení dechu je zapotřebí proto, aby se mohl lék vstřebat do stěny průdušek a tam působit tlumením zánětu, který je příčinou astmatu.

Princip.: Lék v práškové formě je třeba při použití vdechnout do plic silným a hlubokým nádechem. Následné zatajení dechu je zapotřebí proto, aby se mohl vstřebat do stěny průdušek a tam tlumit zánět, který je příčinou astmatu.

V důsledku podávání inhalačních kortikosteroidů byly zjištěny lehčí i vážné psychické poruchy.

Léčba astmatu inhalačními kortikosteroidy

Hlavním lékem u většiny pacientů s nekontrolovaným astmatem jsou inhalační kortikosteroidy (IKS). Pravidelná kontrolní léčba inhalačními kortikosteroidy se vede jejich nejnižšími účinnými dávkami. Při této léčbě je nutné se řídit celosvětovými materiály GINA.

Poruchy růstu u dětských astmatiků léčených inhalačními kortikosteroidy nejsou vzácné. Byly prokázány zejména u preparátů obsahujících budesonid, fluticason-propionat a bclomethasone dipropionat.

Astma ve stáří

Populace stárne i v ČR, v současnosti je zde asi 14% obyvatel ve věku seniorů tj. nad 65 let věku. Z tohoto důvodu bude také přibývat pacientů s onemocněním bronchiálním astmatem. Jeho výskyt i léčba jsou zde v základech stejné jako u ostatní populace. Projevy jsou však často méně specifické a proto je diagnóza astmatu u seniorů obtížnější.

Mezi nežádoucí účinky inhalačních kortikosteroidů náleží také šedý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukom), kožní poruchy, změny v krevním obraze, zhoršení glukosové tolerance.

Obtížně léčitelné astma (OLA)

OLA trápí 5-7 % astmatiků, u kterých se doporučenou léčbou nedaří dosáhnout kontroly nemoci. Pacienta s OLA je třeba odeslat do centra pro těžké astma. Každý, jakýkoli astmatik by měl být vyšetřen alergologem a každý těžší astmatik krčním lékařem.