V důsledku podávání inhalačních kortikosteroidů byly zjištěny lehčí i vážné psychické poruchy.

Léčba astmatu inhalačními kortikosteroidy

Hlavním lékem u většiny pacientů s nekontrolovaným astmatem jsou inhalační kortikosteroidy (IKS). Pravidelná kontrolní léčba inhalačními kortikosteroidy se vede jejich nejnižšími účinnými dávkami. Při této léčbě je nutné se řídit celosvětovými materiály GINA.

Zpomalení růstové rychlosti bylo opakovaně prokázáno již od dávek inhalačních kortikosteroidů 200 ug denně. Ve známé dlouhodobé studii START bylo s vysokou signifikancí zjištěno zpomalení růstové rychlosti ještě po 3 letech léčby při nízkém dávkování Pulmicortu turbuhaller 200 ug 1 x denně.

Astma ve stáří

Populace stárne i v ČR, v současnosti je zde asi 14% obyvatel ve věku seniorů tj. nad 65 let věku. Z tohoto důvodu bude také přibývat pacientů s onemocněním bronchiálním astmatem. Jeho výskyt i léčba jsou zde v základech stejné jako u ostatní populace. Projevy jsou však často méně specifické a proto je diagnóza astmatu u seniorů obtížnější.

Mezi nežádoucí účinky inhalačních kortikosteroidů náleží také šedý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukom), kožní poruchy, změny v krevním obraze, zhoršení glukosové tolerance.

Obtížně léčitelné astma (OLA)

OLA trápí 5-7 % astmatiků, u kterých se doporučenou léčbou nedaří dosáhnout kontroly nemoci. Pacienta s OLA je třeba odeslat do centra pro těžké astma. Každý, jakýkoli astmatik by měl být vyšetřen alergologem a každý těžší astmatik krčním lékařem.