Astma ve stáří

Aktualizováno: 23.4.2014, MUDr. Bronislava Novotná, PhD.

Souhrn:
Populace stárne i v ČR, v současnosti je zde asi 14% obyvatel ve věku seniorů tj. nad 65 let věku. Z tohoto důvodu bude také přibývat pacientů s onemocněním bronchiálním astmatem. Jeho výskyt i léčba jsou zde v základech stejné jako u ostatní populace. Projevy jsou však často méně specifické a proto je diagnóza astmatu u seniorů obtížnější.

Setkáváme se s astmatem u seniorů?

Věk seniorů (>65 let) může být provázen řadou zdravotních potíží. Mezi ně patří také onemocnění průduškovým astmatem. Toto onemocnění může pacienta provázet po celý život, ale může vzniknout poprvé až v tomto věkovém období.

Liší se u nich průběh astmatu?

Astma se v mnohém odlišuje ve svém průběhu oproti jiným věkovým kategoriím. Může se projevovat nespecifickými příznaky, které se podobají nemocem pro tento věk typické (např. onemocnění srdce). Často se na onemocnění astmatem vůbec nemyslí a tak astma není diagnostikováno a vůbec léčeno.

Změny v organizmu ve stáří

Je třeba si uvědomit, že s věkem je spojena řada změn v organizmu. Mění struktura a funkce plic, sledujeme také změny na srdci a cévách. Také další systémy (neurologické: změna reakčního času, paměť, psychologické:depresí trpí ve stáří 10-15% lidí, a imunologické: změny v obranyschopnosti) jsou postiženy. Tyto vlivy musíme brát v úvahu, protože dochází ke změnách ve vnímání příznaků z dýchacích cest (pocit dušnosti), slabost hrudní stěny nedovolí dostatečný nádech a výdech nutný pro správné vyšetření plicních funkcí, síla stisku ruky potřebná ke správnému užívání léků v inhalační formě. Horší vštípivost nových pokynů pro léčbu pravidelnou a pro zvládnutí akutního zhoršení. Ve stáří se objevuje řídnutí kostí (osteoporoza), jehož výskyt v ČR je udáván u 428 000 žen nad 50 let věku a u 195 000 stejně starých mužů, kteří jsou ohroženi zlomeninou kosti. Proto je Americkou akademií doporučena u pacientů seniorů, kteří inhalují dávky inhalačních kortikosteroidů nad 1000 mikrogramů/den podávání vápníku, D vitamínu a z preventivních důvodů již léčbu osteoporozy příslušnými léky. Je také doporučeno pravidelné očkování – každoročně proti chřipce.

Výskyt astmatu u seniorů

Výskyt astmatu ve stáří se neliší od výskytu v jiných věkových kategoriích tj. 5-10%. Spouštěči astmatu jsou stejní jako u jiných věkových kategorií tj alergeny a infekce.Proto je nutno dodržovat důslednou úpravu prostředí (zvláště proti roztočům) a důsledně doléčovat všechna nachlazení.

Léčba astmatu u seniorů

Léčba se zásadně neliší od léčby v jiném věkovém období. Je však potřeba přihlédnout k dalším souběžně probíhajícím onemocněním (vysoký tlak, onemocnění srdce) a na každé návštěvě si tyto údaje doplňovat a upřesňovat (nové onemocnění, změna léčby). Více pozornosti je třeba věnovat inhalační technice, volit velmi jednoduchý režim (podávání léků 2xd), důsledně pacienta vybavit písemným plánem pravidelné léčby a léčby při zhoršení. Instrukce předat také „třetí osobě“, mnohdy , jako např. v péči o dětského astmatika, pacient nemusí být samostatný ve vedení léčby a v posouzení svého zdravotního stavu.

Z projekcí ČSÚ (Českého statistického úřadu) vyplývají následující závěry: v roce 2030 je možno očekávat, že v naší populaci bude 22% až 27% osob starších 60 let, nebo 17% až 21% osob ve věku 65 a starších.

Kam pokračovat: Léčba astmatu podle jeho kontroly. NA

Autor: MUDr. Bronislava Novotná, PhD. Alergologie, interní-gastroenterologická klinika FN Brno

Recenze: MUDr. Jiří Novák, NZZ v ÚVN, Praha