Je možné astma léčit bylinkami?

Existuje podstatně lepší léčba astmatu než byliny. V rostlinách nemůže být přesně stanoveno kolísající množství účinné látky a to vede k nemožnosti přesného dávkováním. Vadí i příměsi nepotřebných látek a další problémy.

Dušnost bývá pociťována jako ztížené dýchání, nedostatek vzduchu, sevření či tíže na hrudníku nebo stažení pod krkem. Objektivně může být při dušnosti patrno zatahování měkkých částí hrudníku při nádechu, pískání či chrčení při dýchání, zrychlený dech, případně další příznaky.

Astmatické zadýchávání při sportu, přesněji zátěží navozené astma, se obvykle objevuje po několikaminutové tělesné zátěži. Projevuje se nepřiměřeným zadýcháním, někdy i kašlem či pískoty při dýchání nebo pocitem tíže na prsou.

Jak mohu mít astma, když nemám alergii?

Příčinou astmatu může být nejen alergie, ale také různé nealergické poruchy. Tím vzniká více druhů astmatu. Jejich příznaky se však neliší.

Neškodné zadýchání vzniká u zdravého dítěte při větší tělesné zátěži. Dušnost je známkou nemoci. Při dušnosti je často během nádechu patrné zatahování mezižeberních prostor, hrdelní jamky a dolní části hrudníku. Bývají slyšet pískoty při dýchání, chrčení nebo různé jiné abnormální zvuky.

Jak poznám, že moje léčba astmatu je správná? Co je astma pod kontrolou?

Astma je pod kontrolou, pokud denní potíže jsou méně časté než 3 x týdně, noční dušnosti méně než 2 x měsíčně, tělesná zátěž nenavozuje potíže a léky nezpůsobují nežádoucí účinky.

Proč léčíme astma dvěma typy léků – protizánětlivými a úlevovými?

K dlouhodobé kontrolní léčbě přetrvávajícího astmatu se používají protizánětlivé léky, při potížích léky úlevové.

Co je dušnost a jaké jsou její projevy?

Dušnost je projev nemoci. U dospělého jde o subjektivní pocit ztíženého dýchání či nedostatku vzduchu, často provázený vjemem sevření, stažení nebo tíže na prsou. Většinou vede k projevům zadýchání, tedy k usilovnějšímu, zrychlenému a/nebo prohloubenému dýchání. Takovéto dýchání může být na pohled nápadné, hlasité a provázené různými zvuky.

Co je kombinovaná léčba astmatu a komu je určena?

Kombinovaná léčba astmatu představuje používání léků typu Seretide a Symbicort. U dětí je indikována tam, kde kontrolu astmatu nezajistí ani zvýšené dávky inhalačních kortikosteroidů (IKS). Dětem do 5 let není tato kombinovaná léčba určena. FDA varuje proti zneužívání LABA i kombinované léčby.

Co je to protizánětlivá léčba astmatu?

Inhalační kortikosteroidy se nejčastěji používají jako protizánětlivá léčba astmatu, které není pod kontrolou. Působí jen po dobu podávání. Je nutné používat nejnižší účinné dávky, protože na dávce jsou závislé i nežádoucí účinky těchto léků. Alternativou může být Singulair. Inhalační kortikosteroidy …