Jak poznám, že moje léčba astmatu je správná? Co je astma pod kontrolou?

Aktualizováno: 24.4.2014, Na dotazy čtenářů odpovídá MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
Astma je pod kontrolou, pokud denní potíže jsou méně časté než 3 x týdně, noční dušnosti méně než 2 x měsíčně, tělesná zátěž nenavozuje potíže a léky nezpůsobují nežádoucí účinky.

Cíle léčby astmatu

Léčba astmatu je ideální tehdy, pokud nejsou žádné obtíže a současně nejsou žádné, ani skryté nežádoucí účinky léků, které jsou užívané v minimálních dávkách. Nehrozí ani žádné riziko z nemoci do budoucna. Takovýto cíl je však často nereálný. Podle mezinárodního konsenzu GINA je doporučeným cílem léčby pouze tzv. astma pod kontrolou, kdy se připouští mírnější občasné obtíže, které se dají přerušit úlevovými *bronchodilatačními léky. Cílem léčby může být též astma pod částečnou kontrolou – při nesplnění jedné z uvedených podmínek kontroly (viz tabulka). Potom se další event. navýšení léčby zvažuje individuálně, po domluvě s pacientem. Snaha o úplné zamezení obtíží (tzv. *totální kontrolu astmatu) by mohla vést k vysokým dávkám léků, které po vstřebání do krve mohou způsobovat i závažné, byť po dlouhou dobu nenápadné celkové nežádoucí účinky.

Tabulka. Kontrola astmatu.

Termín úplná kontrola astmatu znamená stav, odpovídající uvedeným podmínkám:

 1. Astmatické obtíže, které se vyskytují během dne, by měly být nezávažné a méně časté než 3 x týdně. Mají rychle ustoupit po inhalaci úlevového léku.
2. Inhalace úlevových léků by měla být také méně častá než 3 x týdně.
3. Neměly by být astmatické potíže, způsobené tělesnou zátěží.
4. Noční dušnosti by neměly být častější než 2 x měsíčně.
5. Léčba astmatu by neměla způsobovat žádné nežádoucí účinky (např. osteoporózu, poruchu funkce nadledvin, zpomalení růstu, psychické poruchy, oční onemocnění, cukrovku).

Úplná kontrola astmatu přetrvávající 3 měsíce má vést ke snížení dávek protizánětlivé léčby a po 1 roce bez projevů astmatu je možné její pokusné zrušení.
Tolik z celosvětově platných závěrů lékařské vědy. Požadavek tzv. totální kontroly astmatu není, z důvodu obav z nežádoucího dopadu přehnané léčby, obsažen v žádném z platných mezinárodních doporučení. Pro Českou republiku závazný konsenzus Globální iniciativy pro astma a jeho doporučení je s totální kontrolou astmatu v rozporu (www.ginasthma.org).

Kam dále pokračovat:

Proč léčíme astma dvěma typy léků – protizánětlivými a úlevovými?

Odpovídá: MUDr. Jiří Novák, alergologie a imunologie při Ústřední vojenské nemocnici, Praha.

Recenze: MUDr. Bronislava Novotná, PhD. Alergologická ambulance FN Brno – Bohunice.