Proč léčíme astma dvěma typy léků – protizánětlivými a úlevovými?

Aktualizováno: 24.4.2014, Na dotaz čtenáře odpovídá MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
K dlouhodobé kontrolní léčbě přetrvávajícího astmatu se používají protizánětlivé léky, při potížích léky úlevové.

Protizánětlivé inhalační kortikosteroidy a antileukotrieny

* Průduškové astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, jde zejména o přetrvávající zánět stěny průdušek. Proto se u závažnějších forem astmatu používají *protizánětlivé léky, které tento zánět tlumí. Jde nejčastěji o *inhalační kortikosteroidy nebo též o *antileukotrieny.

Úlevová bronchodilatancia

Vlastní příčinou potíží astmatika bývá přechodné stahování průdušek (*bronchokonstrikce), které vede ke zúžení jejich průsvitu. Zde většinou pomáhají léky úlevové, zvané *bronchodilatancia. Nejúčinnější z nich jsou inhalační beta2 mimetika, *SABA, např. *Ventolin, *Ecosal, Buventol. Dlouhodobě působící beta2 mimetika se nazývají *LABA. Mezi bronchodilatancia náleží také *teofyliny, např. Euphyllin.

Kombinovaná léčba

Současná déletrvající aplikace léků protizánětlivých a úlevových se nazývá *léčba kombinovaná. Jde nejčastěji o kombinaci inhalačních kortikosteroidů s bronchodilatanciemi typu LABA nebo s antileukotrieny. Každý pacient by měl bezpečně vědět, zda jeho léčba je protizánětlivá, úlevová nebo kombinovaná.

Kam dále pokračovat:

* Co je protizánětlivá léčba astmatu ? (Dotazy čtenářů. Stručně).
* Na co dbát, aby byl inhalační lék správně vdechován ? (Dotazy čtenářů. Stručně).
* Co je kombinovaná léčba astmatu ? (Dotazy čtenářů. Stručně).


Odpovídá: MUDr. Jiří Novák, alergologie a imunologie v Ústřední vojenské nemocnici, Praha.

Recenze: MUDr. Bronislava Novotná, PhD. Alergologická ambulance FN Brno – Bohunice.