Jak u dítěte rozeznám dušnost z astmatu od neškodného zadýchání?

Aktualizováno: 29.3.2014, MUDr. J. Novák

Souhrn:
Neškodné zadýchání vzniká u zdravého dítěte při větší tělesné zátěži. Dušnost je známkou nemoci. Při dušnosti je často během nádechu patrné zatahování mezižeberních prostor, hrdelní jamky a dolní části hrudníku. Bývají slyšet pískoty při dýchání, chrčení nebo různé jiné abnormální zvuky.

Obecné projevy dušnosti

Protože se na výpověď  dítěte o pocitu dušnosti nemůžeme spoléhat, je třeba dobře znát příznaky, které často bývají  na dušném dítěti patrné (tabulka 1). A nezáleží příliš na tom, zda je příčinou astma či jiné onemocnění.

Tabulka č. 1. Objektivní projevy při dušnosti.

  • Zrychlené dýchání.
  • Zrychlená srdeční činnost (*pulsová frekvence).
  • Zatahování mezižebří, hrdelní jamky a dolních částí hrudníku při nádechu.
  • Pískoty, sípání nebo chrčení při dýchání.
  • Řeč může být přerušovaná nádechy.
  • Potíže s pitím, obzvláště u malého dítěte.
  • Únava, zchvácenost, pasivita, hyperaktivita.
  • Úzkost, strach, změněná psychická činnost.
  • U těžké dušnosti namodralé rty a okolí, nehtová lůžka a ušní lalůčky.

Dušnost u dítěte a dospělého

Na rozdíl od dítěte dospělý nemocný pocit dušnosti  většinou sám a důrazně ohlásí. Tento pocit je velmi nepříjemný a často provázený úzkostí či strachem. Objektivní projevy dušnosti jsou u dospělého i dítěte přibližně stejné. Viz Lékař se mě zeptal, zda mívám dušnosti. Co to přesně znamená, jak to poznám?

Čím je však dítě menší, tím nemusí závažnost stavu odpovídat jeho projevům. Rozpoznání dušnosti a odhad jejího stupně zde může být obtížnější. Malé dítě může být i při výraznějších poruchách dýchání zdánlivě spokojené a nenápadné. Zejména ve věku do 1 roku života se kromě naznačených popsaných změn při dýchání a případných potíží s pitím může zdát normální.  Také  *pískoty, sípání nebo chrčení nemusí být slyšitelné, a to nejen na dálku, ale ani naslouchadlem. V případě jakýchkoli pochybností je proto, vzhledem k nebezpečí z prodlení, vždy nezbytné vyšetření zkušeným lékařem.

Dospívající mládež se liší od dospělých i dětí

Za dušnosti se dospívající obvykle vědomě či nevědomě stydí. Nemoc považují za osobní hanbu, ne li přímo debakl, a proto ji často zatajují. Běžně léky užívají nesprávně nebo je neužívají vůbec. Jindy zase hrozí jejich předávkování. Mnohé závisí na citlivém přístupu dospělého.

Příčiny dušnosti a zadýchávání

Při *zánětu průdušek s obstrukcí nebo *astmatu se mnohé objektivní projevy dušnosti neliší od dušnosti z úplně jiných příčin, např. při zánětu hrtanu, onemocnění srdce nebo těžké infekci. Neškodné zadýchávání vzniká při zátěži, jejíž velikost stavu dýchání odpovídá. Někdy však laik nemůže spolehlivě odlišit přiměřené zadýchání od nemoci, a to obzvláště ne u dítěte. Rozpoznání může často komplikovat námahou vyprovokované astmatické dušnosti u dítěte jinak zdravého.  Při nečekaném zadýchávání nebo nejistotě musí stav posoudit lékař.

Kdo léčí dušnost u dětského astmatu nebo bronchitidy

Z důvodu obtížného hodnocení stavu dítěte nejsou většinou vhodné návody na domácí samoléčení astmatických záchvatů. Takto lze postupovat spíše jen u větších dětí s opakovanými potížemi, kdy rodiče jsou do celé problematiky podrobně zasvěceni a umí odlišit známky závažného stavu. U náhle vzniklé dušnosti nejasného původu nebo jakékoli dušnosti u malého dítěte je neodkladné lékařské vyšetření a návrh přiměřené léčby nezbytnou nutností.

Závěr. Význam včasného rozpoznání dušnosti u dítěte.

Obzvláště u malého dítěte může dušnost znamenat vážnou, třeba i život ohrožující poruchu, byť někdy i s méně nápadnými vnějšími projevy. Těžce nemocné dítě tak může působit klidným a spokojeným dojmem. Včasné rozpoznání dušnosti je nesmírně důležité z důvodu bezodkladného zahájení léčby. Nedostatečným dýcháním se u dítěte snadněji naruší jeho vnitřní prostředí, látková přeměna a stav buněk, tkání a tekutin v organismu. *Dechové selhání je u dětí relativně častou příčinou velmi těžkých stavů.

Kde dále pokračovat:

1. Lékař se mě zeptal, zda mívám dušnosti. Co to přesně znamená, jak to poznám?
2. Jak poznám astmatické zadýchání při sportu?

Odpovídá: MUDr. J. Novák,  alergologie  a imunologie v Ústřední vojenské nemocnici, Praha.

Recenze: MUDr. Bronislava Novotná, PhD. Alergologická ambulance FN Brno – Bohunice.