Technika inhalací – Pulmicort, Symbicort. Návod k použití.

Aktualizováno: 13.3.2021, MUDr. Jiří Novák

Souhrn:
Princip.: Lék v práškové formě je třeba při použití vdechnout do plic silným a hlubokým nádechem. Následné zatajení dechu je zapotřebí proto, aby se mohl vstřebat do stěny průdušek a tam tlumit zánět, který je příčinou astmatu.

 

Návod k vlastnímu použití inhalačního systému Turbuhaler – přípravky Symbicort, Pulmicort:

1. Sejměte ochranný uzávěr.
2. Uchopte inhalátor za střední část (ne za náustek) ve svislé poloze, s otočnou částí směrem dolů.
3. Pro připravení dávky k inhalaci otočte spodní částí inhalátoru na jednu stranu až na doraz a potom zpět do původní polohy. Nezáleží, na kterou stranu se začne otáčet, během otáčení však musí být slyšet slyšet cvaknutí. Tím je 1 dávka připravena ke vdechnutí.
Před prvním použitím nového inhalátoru je třeba bod č. 3 provést 2x.
4. Inhalátor ještě držte mimo ústa. Klidně a zhluboka si vydechněte. Nikdy nevydechujte do inhalátoru.
5. Vložte náustek inhalátoru do úst, pevně ho obemkněte rty, pak se zhluboka a razantně nadechněte ústy.
6. Zatajit dech přibližně na 10 vteřin, pokud to snadno nejde, tak alespoň na 5 vteřin..
7. Vyjměte inhalátor z úst a zvolna si vydechněte.
8. Pokud máte inhalovat 2 dávky, opakujte postup v bodech 2 až 7.
9. Našroubujte ochranný uzávěr zpět na inhalátor a dotáhněte.
10. Po inhalaci předepsané dávky si vypláchněte ústa vodou a vyplivněte ji.

Čištění a ukládání inhalátoru Turbuhaler:
Vnější část náustku čistěte alespoň jednou za týden suchým hadříkem. Nikdy k tomuto účelu nepoužívejte vodu nebo jinou tekutinu.
Neukládejte inhalátor v místnosti s velmi vysokou vlhkostí vzduchu (např. koupelna), lék by se znehodnotil.

Kolik dávek je v průběhu léčby v inhalátoru obsaženo ?
V inhalátoru Symbicortu ukazuje indikátor počtu dávek orientačně, kolik dávek k inhalaci ještě zbývá. Začíná na čísle 120 nebo 60, když je plný. Indikátor však neukazuje každou dávku. Je na něm označena jen každá desátá dávka.

Když dochází přípravek Pulmicort, je vidět červená značku na okraji indikačního okénka – zbývá asi 20 dávek. U posledních deseti dávek je pozadí indikačního okénka červené. Když se objeví „0“ na červeném pozadí, je nádobka s lékem prázdná.

Pozor:
Otočnou rukojetí je možno otáčet na jednu a druhou stranu a je slyšet „cvaknutí“ i když je inhalátor Turbuhaler prázdný.
Chrastivý zvuk, který je možno slyšet při zatřesení s inhalátorem Symbicort Turbuhaler, je způsoben vysušovací látkou, nikoliv léčivými látkami. Chrastivý zvuk tedy neříká nic o tom, kolik léčivé látky v inhalátoru ještě zbývá.
Když omylem nabijete inhalátor Turbuhaler více než jedenkrát, vždy budete inhalovat pouze jednu dávku.