Slovník pojmů – Ch

Pojmy podle písmen: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z

Chemokiny

Skupina více než 40 bílkovin, které patří mezi *cytokiny. Jejich funkcí je přitahování *leukocytů do místa zánětu a jejich aktivace.

Chlamydie

Nitrobuněční paraziti. Bakterie žijící u svého hostitele pouze uvnitř buněk a využívající energetický systém hostitelské buňky ve svůj prospěch. Podle druhu způsobují onemocnění dýchacího systému podobné virovým nákazám dýchacích cest, ale také záněty plic. Jiné chlamydie způsobují pohlavní nákazy. Zejména u novorozenců jsou nebezpečné chlamydiové oční záněty. V rozvojových zemích je chlamydie nejčastější příčinou slepoty. Chlamydie může přetrvávat v organizmu v neaktivní formě a v závislosti na vnějších i vnitřních vlivech se zaktivizovat. V posledních letech se často považuje za příčinu chronické únavy nebo i chronického únavového syndromu. V praktické medicíně však jde nejčastěji o falešnou stopu při hledání příčin *syndromu chronické únavy, kdy je třeba se zaměřit především na chronická somatická onemocnění, účinky dlouhodobě užívaných léků, psychické zdraví a psychosociální problematiku. Nejčastěji používaná diagnostika přetrvávající chlamydiové infekce pomocí protilátek je velkým problémem a v běžné praxi je často mylná i pro obtížné hodnocení výsledků. K léčbě chlamydiového onemocnění existují účinné určité druhy antibiotik.
Viz. Já a chlamydie. Sexuální nákaza, chronická únava.D.

Chlorfluorocarbon, CFC

Látka freonové povahy, která se užívala jako nosná v inhalačních sprejích předchozí doby a v současnosti je zakázaná. Tato skutečnost vychází ze zákazu užívání freonů. CFC nosiče jsou v současnosti nahrazeny *hydrofluoroalkany, které mají lepší vlastnosti i z hlediska distribuce nesených léků v organizmu.

CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc. Jde o časté onemocnění, v rozvinutější podobě charakterizované nevratným omezením průtoku vzduchu v průduškách. Jde tedy o trvalou bronchiální obstrukci, která se již nemůže vrátit do normální průchodnosti. Bronchiální obstrukce se během času zhoršuje a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny. CHOPN vyvolává kašel, často s vykašláváním vazkého sputa (chrchle), pískání na hrudi při dýchání, dušnost a další příznaky. K chronické obstrukční plicní nemoci vedou dvě onemocnění, která se u většiny nemocných vzájemně kombinují. Je to *emfyzém (rozedma) plicní a *chronická bronchitida. Hlavní příčinou CHOPN je kouření cigaret. Většina nemocných s CHOPN má jak emfyzém, tak chronickou bronchitidu. Proto byl zaveden termín chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).
Viz Chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN. NO

CHOPN – komplikace

CHOPN je celkové onemocnění, které je doprovázeno řadou mimoplicních komplikací. Jde např. o hubnutí a oslabení svalové síly. Nemocní s CHOPN mají také zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu, anginy pectoris, osteoporózy, respiračních infekcí, kostních zlomenin, psychických depresí, cukrovky, poruch spánku, chudokrevnosti a glaukomu. CHOPN může současně zvýšit riziko vzniku rakoviny plic.

CHOPN – prognóza

CHOPN je dosud nevyléčitelné onemocnění. Neexistují léky, které by dokázaly zastavit poškozování průdušek a plic. Přesto léčba a změna životního stylu mohou přispět k tomu, že se pacient cítí lépe, zůstane více aktivní a zpomalí se postup onemocnění.

CHOPN – příčiny

Devadesát procent nemocných s CHOPN bylo nebo je kuřáky cigaret. *Kouření dýmky nebo doutníků též způsobuje CHOPN, zvláště když je kouř vdechován do plic. Pasivní kouření, tedy vdechování kouře z kouření jinou osobou, též dráždí plíce a přispívá ke vzniku CHOPN. Rovněž tak déletrvající dýchání znečištěného vzduchu, chemických látek či prachu. Vysoké riziko těžké formy CHOPN hrozí u jedinců s nedostatkem *alfa1 antitrypsinu (AAT), obzvláště pokud lidé s touto poruchou kouří.

CHOPN – vývoj onemocnění

CHOPN se vyvíjí pozvolna. Obtíže se postupně zhoršují a mohou omezit schopnost vykonávat běžné aktivity. Těžký stupeň CHOPN může bránit v běžných denních činnostech jako je chůze, vaření a péče o sebe.

CHOPN – úmrtnost

V České republice se odhaduje, že CHOPN má asi 800 000 obyvatel. Toto onemocnění je v úmrtnosti z respiračních onemocnění na 3. místě. Každoročně zemře na CHOPN v ČR asi 2000 nemocných.

Chrapot při léčbě inhalačními kortikosteroidy

Viz *Inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – hlasivky.

Chromatin

Barvitelná látka v buněčném jádru. Skládá se z *DNA a histonových polypeptidů.

Chronická obstrukční bronchitis

Viz *bronchitis chronická obstrukční.

Chronická únava

Nejde o konkrétní nemoc, ale projev jiného onemocnění. Příčina může být téměř jakákoli diagnóza a je třeba pečlivé vyšetření k hledání možných závažných příčin. Chronická únava je častá porucha zdraví a v praxi se běžně zaměňuje za *chronický únavový syndrom. Mezi příčiny chronické únavy náleží celá škála nejrůznějších nemoci. Nejčastější je psychosociální problematika, nevhodný styl života, užívání léků, duševní onemocnění. Napřed je však třeba vyloučit nádorové bujení, hormonální porucha, chudokrevnost a další stavy. Chronické infekce typu boreliosa, chlamydiosa jsou až na dalším místě mezi méně obvyklými a těžko podchytitelnými příčinami.

Chronický únavový syndrom

(CSF, Chronic Fatigue Syndrom) Velmi vzácné onemocnění charakterisované přetrvávající únavou nejasné příčiny, která splňuje přesně stanovená diagnostická kritéria. Únava neodpovídá vynaložené zátěži, neustupuje po odpočinku, omezuje životní aktivity pacienta a má většinou přesně definovaný začátek. Často je provázena svalovými a kloubními bolestmi nebo bolestmi, zvýšenými teplotami, bolestmi v krku a mízních uzlin. Příčina není známa. Disproporce ve výsledcích imunitního vyšetření nejsou pro onemocnění charakteristické a nelze podle nich CFC diagnostikovat. Diagnóza je velmi problematická a není ji možné stanovit bez velmi podrobného vyšetření, vylučujícího jiná onemocnění. Takové vyšetření však málokdy zůstane bez nějakého pozitivního výsledku a potom následují otázky, jestli se nález slučuje s diagnózou CFC a zda tento výsledek vůbec s únavou u pacienta souvisí. Do souvislosti s chronickým únavovým syndromem se také dávají protilátky proti *chlamydiové, boreliové či *EB virové infekci. V praktické medicíně však jde velmi často o falešnou stopu při hledání příčin chronické únavy, kdy je třeba se zaměřit především na chronická somatická onemocnění, účinky dlouhodobě užívaných léků, psychické nemoci a psychosociální problematiku.
Viz Milostný vztah a „chronický únavový syndrom“. D.

Komentáře nejsou povoleny.