Slovník pojmů – S

Pojmy podle písmen: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z

SABA

ß2 agonisté s krátkodobým působením – Short-Acting ß2-Agonists, ß2 adrenomimetika. Často používaná skupina léků na uvolnění akutně stažených průdušek zejména u astmatu a CHOPN. Mají přímý vliv na aktivitu sympatického nervu stimulací aktivity jeho ß2 receptorů. Jde např. o salbutamol (přípravky *Ecosal, *Ventolin, Buventol), fenoterol (Berotec, Berodual), terbutalin (Bricanyl). Vedle inhalační formy, kterou je třeba podle možností vždy upřednostnit, existují také v podobě určené k požití ústy (Salbutamol) a injekční podobě (Bricanyl). Výhoda inhalační formy SABA spočívá v zacílení na dýchací cesty a rychlosti nástupu účinku do několika minut již při malých dávkách léku. Při silnějším astmatickém záchvatu však jejich síla a doba působení podstatně klesají, anebo jedna dávka nepůsobí vůbec a je třeba vdechnout najednou 2 – 4 dávky, které se opakují v intervalech upřesněných lékařem. I v doporučeném dávkování se mohou objevit nežádoucí účinky – třes rukou či celého těla, bušení u srdce, zvýšení krevního tlaku, zrychlení pulsové frekvence, bolesti hlavy, snížení koncentrace draslíku v krvi, ev. další. Se stoupajícími dávkami riziko nežádoucích účinků stoupá, záleží však též na individuální citlivosti. Souvislá a déletrvající léčba SABA se nedoporučuje pro možný *rebound fenomen, tedy celkové zhoršení onemocnění, zejména po vysazení léčby. Pro déletrvající léčbu se namísto SABA doporučují *LABA v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy.

Salbutamol

Název účinné látky, používané na rozšíření akutně zúžených průdušek, zejména při astmatu a CHOPN. Patří do skupiny krátkodobě působících ß2 agonistů – viz *SABA. Přípravky se salbutamolem se nazývají *Ecosal, *Ventolin, Buventol).

Název *bronchodilatační látky podle chemické struktury. Dlouhodobě působící agonista β2 receptorů (Long-Acting Inhaled β2-Agonsist, *LABA). Je obsažen v kombinovaném přípravku *Seretide. Lék na rozšíření zúžených průdušek – viz *Astma – kombinovaná léčba.

V případě astmatického stažení průdušek navozuje jejich zpětné rozšíření. Tento lék by se neměl užívat pravidelně po delší dobu bez inhalačního kortikosteroidu pro riziko závažného zhoršení astmatu, které však zřejmě se současným inhalováním kortikosteroidu úplně nemizí.

Vyrábí se v kombinaci s flutikazonem jako přípravek *Seretide.

Salmeterol

Chráněný název *bronchodilatačního léku ze skupiny *LABA, tedy dlouhodobě působících agonistů β2 receptorů (Long-Acting Inhaled β2-Agonsist). Je obsažen v kombinovaném preparátu *Seretide - viz *kombinovaná léčba astmatu. U akutního astmatického stažení průdušek způsobuje jejich uvolnění. Jeho účinek přetrvává až dvanáct hodin. Salmeterol by se neměl užívat pravidelně po delší dobu bez inhalačního kortikosteroidu pro riziko závažného zhoršení astmatu. Toto riziko však ani při současném inhalování kortikosteroidu úplně nemizí. Proto americká *FDA doporučuje jeho užívání pouze po dobu co nejkratší a po zlepšení projevů onemocnění jeho bezodkladné vysazení.

Sanorin

Chráněný název léku. Jeho účinná látka způsobuje zúžení tepének nosní sliznice, spojené se snížením krevního průtoku, a tím i oplasknutí oteklé sliznice. Proto náleží mezi nosní dekongestiva. Používá se při překrvení nosu s nosní neprůchodností při akutní rýmě. Doba podávání nemá přesahovat 7 dní, jinak hrozí vážné poškození nosní sliznice z omezeného krevního zásobení a nosní obstrukce se touto cestou zhoršuje. Nosní dekongestiva také způsobují silný lékový návyk.

Sekrece

Výtok (např. z nosu, očí).

Sekret

Výměšek. Může být např. hnisavý (purulentní), hlenovitý (mukosní), vodnatý (serosní) apod.

Senná rýma

Viz *pollinosa.

Senzibilizace

Synonymum k vhodnějšímu termínu senzitizace, převzato z anglického „sensitisation“. V českém názvosloví se však převážně užívá senzibilizace.

Senzitizace

*Viz alergická senzitizace.

Seretide

Registrovaný název léku, kombinované inhalační antiastmatikum. Sestává z *inhalačního kortikosteroidu (*fluticasone propionat) a dlouhodobě působícího bronchodilatancia *LABA (*salmeterol). Je určený pouze pro těžší stupně astmatu, kde na jeho zlepšení nestačí samotný kortikosteroid. Přes dobrou účinnost však podle některých výzkumů může jeho složka salmeterol zvyšovat riziko těžkých astmatických komplikací. Jde například o postoj instituce nejvyššího celosvětového významu, americké *FDA. Žádné z významných světových (*GINA), národních (*EPR III) nebo českých doporučení (*ČIPA) tento lék nedoporučuje dětem do 5 let a u dětí nad 5 let pouze v případě, kdy není dostatečně účinný samotný inhalační kortikosteroid. I v případě dospělých astmatiků americká FDA doporučuje salmeterol i v kombinaci Seretide užívat jen po dobu nezbytně nutnou při zhoršení astmatu a se zlepšením stavu jeho neodkladné vysazení.

Kortikosteroid flutikason, v Seretide obsažený, se vstřebává z plic do krve a má tendenci způsobovat nežádoucí hormonální účinky. Ty jsou závislé na celkové dávce využívané za delší období a individuální genové konstelaci pacienta. Z celkových nežádoucích účinků inhalačních kortikosteroidů jsou nejčastější osteoporóza (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – osteoporóza), poruchy nadledvinek (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – nadledvinky), poruchy růstu (*viz inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – poruchy růstu) a psychické poruchy (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky ­- psychické poruchy). Dále je to šedý a zelený zákal (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – oční nemoci), poruchy kůže (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – kožní poškození), cukrovka (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – cukrovka), obezita cushingoidního typu viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – cushingův syndrom), svalová slabost (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – svalstvo) a další stavy. Mezi místní nežádoucí účinky patří poškození hlasivek s chrapotem (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – hlasivky), plísňová onemocnění hrdla (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – plísňová onemocnění) a jiné.

Sinecod

Antitussikum. Lék na přitlumení suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle. Působí tlumením kašlacího reflexu.

Singulair

Chráněný název léku, který obsahuje účinnou látku montelucast. Jde o *antiastmatikum. Má mírnější protizánětlivý účinek, používá se proto k pravidelné déletrvající kontrolní léčbě astmatu. Jeho užívání může přinášet nežádoucí účinky, např. bolesti hlavy.

Sípání

Nepřesně definovaný pojem, ale o to častěji používaný. Mohou se tím myslet hvízdavé i chrčivé zvuky při dýchání. Jde často o projev dechové nouze, jindy třeba jen potíže s hlasem.

Slizniční imunita

Povrchy sliznic jsou hlavní branou vstupu patogenních mikroorganizmů do vnitřního prostředí člověka. K jeho obraně jsou ve sliznicích umístěny součásti imunitního systému – imunokompetentní lymfatická (lymfoidní) tkáň. Jde o MALT, GALT, NALT, BALT.

Spirometr.

Přístroj na vyšetřování funkce plic. Nejčastěji se na spirometru sleduje vitální kapacita plic při výdechu  a nádechu,  (VC, IVC), objem vzduchu vydechnutý při maximálním úsilí za 1 vteřinu (FEV1), a maximální výdechové rychlosti v závislosti na objemech náplně plic. Za velmi důležitý se považuje index FEV1/VC.

MALT (Mucosal Associated Lymfoid Tissues) – lymfoidní tkáně asociované se sliznicemi.

GALT (Gut Mucosal Associated Lymfoid Tissues) – lymfoidní tkáně asociované se střevní sliznicí. Sestávají z Peyerských plak. Jde o lymfoidní folikuly (uzlíky), obsahující zárodečná centra, v nichž se odehrávají 3 fáze imunitní odpovědi: rozpoznání antigenu, prezentace antigenu a imunitní odpověď. Výkonné lymfocyty jsou transportovány lymfatickým oběhem a krevním systémem do dalších, jiných slizničních systémů, než v kterém vznikly. M buňky jsou antigen prezentující buňky ve střevě.

NALT (Nasal Mucosal Associated Lymfoid Tissues) – obdoba GALT v nosní sliznici.

BALT (Bronchus Mucosal Associated Lymfoid Tissues) – obdoba GALT ve sliznici průdušek.

Specialita

Hotový lékový přípravek pojmenovaný chráněným obchodním názvem.

Solmucol

Chráněný název léku, který obsahuje účinnou látku *acetylcystein. Náleží do skupiny *mukolytik, která rozkládají hlen v dýchacích cestách. Přípravek Solmucol je určený pro stavy spojené s obtěžujícím, *kašlem vlhkým při váznoucím odkašlávání zvýšeně vazkého hlenu. Naproti tomu použití mukolytik na *kašel suchý není racionální. Používá se u chronické bronchitidy, CHOPN, astmatu a dalších respiračních onemocnění.

Solvolan

Chráněný název léku, který obsahuje účinnou látku ambroxol. Jde o *mukolytikum. Používá se na usnadnění odkašlávání při *kašli vlhkém, zejména v případech, kdy při zvýšeně viskozním, vazkém hlenu jeho vykašlávání vázne. Snížením viskozity je možné dosáhnout jeho snadnější rozdělení a tím i vykašlání. Naproti tomu použití mukolytik na *kašel suchý není smysluplné.

Specifická alergenová imunoterapie (SAIT)

Viz *Alergenová imunoterapie.

Specifické imunoglobuliny třídy IgE

Viz imunoglobuliny třídy IgE specifické.

Specifický imunitní mechanizmus u alergie

Jeho specifita spočívá v tom, že alergický proces může spustit jenom určitý alergen pomocí vazeb na protilátkové nebo buněčné receptory, odpovídající pouze tomuto alergenu. Alergen tak zapadá do protilátky nebo na povrch buňky jako klíč do zámku.

Spirometr

Přístroj na měření funkce plic.

Spirometrie

Měření dechových funkcí plic, nejčastěji přístrojem zvaným spirometr. Jím se měří funkce plic jako parametry objemů a rychlostí výdechu a nádechu. Vyjadřují se číselně i graficky a porovnávají se s průměrnými hodnotami dané populace, definované pohlavím, věkem a tělesnou výškou. Jde zejména o měření objemu maximálně vydechnutého či nadechnutého vzduchu, (tzv. vitální kapacity plic, VC), objemu maxima vydechnutého vzduchu za 1 vteřinu (vteřinová vitální kapacita – FEV1) a rychlosti výdechu při různých objemech naplnění plic vzduchem (MEF25, MEF50, MEF75). Stejně tak je důležitá střední výdechová rychlost MEF25 - MEF75 a plocha pod křivkou závislosti průtok – objem vydechnutého vzduchu – Aex. Plicní funkce se také měří podrobnějšími způsoby – například pletysmograficky (body – pletysmografie, oscilometrie a pod).

Sputum

Chrchel. V nadměrném množství se tvoří sputum zejména u CHOPN, chronické bronchitis a někdy i u astmatu. Odkašlání sputa, a tím i uvolnění dýchacích cest, může být značným problémem a často je důležitou součástí léčby respiračních onemocnění. Usnadňují ho *mukolytika a *expektorancia. Vyšetření sputa může napomáhat při zjišťování diagnosy.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

SÚKL. Instituce, která vydává pokyny o léčivech, zacházení s nimi a o jejich užívání. Některé údaje bývají neaktuální a paradoxem potom je, že pro ČR jsou tyto pokyny závazné. Je vhodné uvedené informace porovnávat s informacemi americké *FDA (Food and Drug Administration).

SÚKL

Viz *Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Superantigen

Nejčastěji produkt mikroorganizmů. *Antigen, který vyvolává aktivaci velkého počtu lymfocytů, nezávislou na specifitě jejich odpovědi. Viz *polyklonální stimulace B lymfocytů. Tím vznikají v těle zdánlivě „specifické“ protilátky proti různým infekčním elementům (např. borelie, chlamydie), s kterými se však organizmus nemusel nikdy setkat. Touto cestou často vznikají mylné diagnózy infekčních onemocnění. Typickými superantigeny jsou antigeny zlatého stafylokoka, virus Epstein Barrové (EBV), mykoplazmat

Svalové poruchy při léčbě inhalačními kortikosteroidy

Viz *Inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – svalstvo.

Symbicort

Chráněný název léku, kombinované inhalační antiastmatikum. Sestává z *inhalačního kortikosteroidu (budesonid) a dlouhodobě působícího bronchodilatancia skupiny *LABA (*formoterolu). Je určený pouze pro těžší stupně astmatu, kde na jeho zlepšení nestačí samotný kortikosteroid. Přes dobrou účinnost však podle některých výzkumů může jeho složka salmeterol zvyšovat riziko těžkých astmatických komplikací. Jde například o postoj instituce nejvyššího celosvětového významu, americké *FDA. Žádné z významných světových (*GINA), národních (*EPR III) nebo českých doporučení (*ČIPA) tento lék nedoporučuje dětem do 5 let a u dětí nad 5 let pouze v případě, kdy není dostatečně účinný samotný inhalační kortikosteroid. I v případě dospělých astmatiků americká FDA doporučuje formoterol i v kombinaci Symbicort užívat jen po dobu nezbytně nutnou při zhoršení astmatu a se zlepšením stavu jeho neodkladné vysazení.

Kortikosteroid budesonid, v Symbicortu obsažený, se vstřebávání z plic i ze střeva do krve a má tendenci způsobovat nežádoucí hormonální účinky. Ty jsou závislé na celkové dávce využívané za delší období a individuální genové konstelaci pacienta. Z celkových nežádoucích účinků inhalačních kortikosteroidů jsou nejčastější osteoporóza (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – osteoporóza), poruchy nadledvinek (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – nadledvinky), poruchy růstu (*viz inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – poruchy růstu) a psychické poruchy (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky ­- psychické poruchy). Dále je to šedý a zelený zákal (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – oční nemoci), poruchy kůže (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – kožní poškození), cukrovka (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – cukrovka), obezita cushingoidního typu viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – cushingův syndrom), svalová slabost (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – svalstvo) a další stavy. Mezi místní nežádoucí účinky patří poškození hlasivek s chrapotem (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – hlasivky), plísňová onemocnění hrdla (viz *inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – plísňová onemocnění) a jiné.

Sympatomimetika

Léky stimulující činnost tzv. sympatického nervstva. Jejich účinky mohou podporovat aktivitu a1, a2, b1 nebo b2 *receptorů sympatiku a podle toho se nazývají a1, a2, b1 nebo b2 *agonisty. b2 agonisté se používají pro svoji schopnost uvolňovat stažené průdušky při léčbě astmatu, mají bronchodilatační účinek. Jde např. o *SABA či *LABA. b1

účinky ovlivňuji činnost srdce, a1 snižují průsvit cév a tím zvyšují krevní tlak.

Symptom

Příznak, projev onemocnění

Symptom score

Skóre symptomů. Skóre projevů onemocnění, např. u pylové alergie. Skórováním se zjišťuje závažnost onemocnění.

Syrovátka

Tekutina, která zbyde z mléka po vysrážení a odstranění kaseinu, který je jeho hlavní bílkovinou.

Systémové alergické reakce

Projevy alergie současně na více místech v těle (např. astmatické projevy současně s výsevem vyrážky. Také může jít o průjem, bolesti hlavy, kopřivku, otoky kůže a sliznic.

Komentáře nejsou povoleny.